RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí)

Vyšší územní prvky a územně evidenční jednotky

Seznam číselníků

Stát

Název číselníku UI_STAT
Popis číselníku: Stát
Číselník ke stažení formát souboru CSV (ZIP) UI_STAT ve formátu CSV (ZIP)
Datum aktualizace číselníku 03.10.2023
 
Položka Význam
KODKód státu
NAZEVNázev státu
PLATI_ODDatum aktualizace státu
PLATI_DODatum zániku státu
DATUM_VZNIKUDatum vzniku státu

Regiony soudržnosti

Název číselníku UI_REGION_SOUDRZNOSTI
Popis číselníku: Regiony soudržnosti
Číselník ke stažení formát souboru CSV (ZIP) UI_REGION_SOUDRZNOSTI ve formátu CSV (ZIP)
Datum aktualizace číselníku 03.10.2023
 
Položka Význam
KODKód regionu soudržnosti
NAZEVNázev regionu soudržnosti
STAT_KODKód státu [UI_STAT]
NUTS_LAUKód NUTS/LAU
PLATI_ODDatum aktualizace regionu soudržnosti
PLATI_DODatum zániku regionu soudržnosti
DATUM_VZNIKUDatum vzniku regionu soudržnosti

Vyšší územní samoprávné celky (nové kraje)

Název číselníku UI_VUSC
Popis číselníku: Vyšší územní samoprávné celky (nové kraje)
Číselník ke stažení formát souboru CSV (ZIP) UI_VUSC ve formátu CSV (ZIP)
Datum aktualizace číselníku 03.10.2023
 
Položka Význam
KODKód VÚSC
NAZEVNázev VÚSC
REGSOUDR_KODKód regionu soudržnosti [UI_REGION_SOUDRZNOSTI]
NUTS_LAUKód NUTS/LAU
PLATI_ODDatum aktualizace VÚSC
PLATI_DODatum zániku VÚSC
DATUM_VZNIKUDatum vzniku VÚSC

Okresy

Název číselníku UI_OKRES
Popis číselníku: Okresy
Číselník ke stažení formát souboru CSV (ZIP) UI_OKRES ve formátu CSV (ZIP)
Datum aktualizace číselníku 03.10.2023
 
Položka Význam
KODKód okresu
NAZEVNázev okresu
VUSC_KODKód VÚSC [UI_VUSC]
NUTS_LAUKód NUTS/LAU
PLATI_ODDatum aktualizace okresu
PLATI_DODatum zániku okresu
DATUM_VZNIKUDatum vzniku okresu

Správní obvody obcí s rozšířenou působností

Název číselníku UI_ORP
Popis číselníku: Správní obvody obcí s rozšířenou působností
Číselník ke stažení formát souboru CSV (ZIP) UI_ORP ve formátu CSV (ZIP)
Datum aktualizace číselníku 03.10.2023
 
Položka Význam
KODKód správního obvodu obce s rozšířenou působností
NAZEVNázev správního obvodu obce s rozšířenou působností
SPRAVNI_OBEC_KODKód správní obce [UI_OBEC]
OKRES_KODKód okresu [UI_OKRES]
PLATI_ODDatum aktualizace správního obvodu obce s rozšířenou působností
PLATI_DODatum zániku správního obvodu obce s rozšířenou působností
DATUM_VZNIKUDatum vzniku správního obvodu obce s rozšířenou působností

Správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem

Název číselníku UI_POU
Popis číselníku: Správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem
Číselník ke stažení formát souboru CSV (ZIP) UI_POU ve formátu CSV (ZIP)
Datum aktualizace číselníku 03.10.2023
 
Položka Význam
KODKód správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem
NAZEVNázev správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem
ORP_KODKód správního obvodu obce s rozšířenou působností [UI_ORP]
SPRAVNI_OBEC_KODKód správní obce [UI_OBEC]
PLATI_ODDatum aktualizace správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem
PLATI_DODatum zániku správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem
DATUM_VZNIKUDatum vzniku správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem


Zde si můžete nastavit upozornění na na novinky Digitální mapy veřejné správy prostřednictvím RSS kanálu:
    ČÚZK - RÚIAN RSS kanál RSS 2.0 pro novinky RÚIAN