Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

Informace o územní identifikaci

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění, vede a spravuje údaje o územních prvcích a evidenčních jednotkách. Na této stránce jsou vystavovány informace o předpokládaných a provedených změnách týkajících se prvků územní identifikace vedených v RÚIAN.

Změny územní identifikace jsou vedeny v jednotlivých souborech, vždy za celý kalendářní rok.
Změny vyšších prvků územní identifikace jsou ke stažení v souborech ve formátu XLS (XLSX):
  • 2012 dokument ve formátu Excel aktualizováno 23. 1. 2013
  • 2013 dokument ve formátu Excel aktualizováno 8. 11. 2013
  • 2014 dokument ve formátu Excel aktualizováno 21. 10. 2014
  • 2015 dokument ve formátu Excel aktualizováno 16. 6. 2016
  • 2016 dokument ve formátu Excel aktualizováno 21. 12. 2016
  • 2017 dokument ve formátu Excel aktualizováno 2. 3. 2018
  • 2018 dokument ve formátu Excel aktualizováno 3. 12. 2018
  • 2019 dokument ve formátu Excel aktualizováno 19. 11. 2019
  • 2020 dokument ve formátu Excel aktualizováno 9. 10. 2020
  • 2021 dokument ve formátu Excel aktualizováno 20. 7. 2021
Převodníky mezi kódy RÚIAN a ČSÚ u prvků ORP, POU a SOP:
Kódy územních prvků RÚIAN byly převzaty z informačního systému o datových prvcích ISVS (Informační systémy veřejné správy), který spravuje Ministerstvo vnitra ČR na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, a s tím souvisejících vyhlášek č. 528/2006 Sb., o informačním systému o informačních systémech veřejné správy, a č. 469/2006 Sb., o informačním systému o datových prvcích. 

Katastrální území s OMP-V otevření v novém okně

Od 1. 1. 2021 došlo v souvislosti s účinností zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu, ke změnám v územních prvcích vedených v RÚIAN a jejich skladebnostech. Dopady této změny jsou podrobně popsány v dokumentu Dopady zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu do RÚIAN (účinnost od 1.1.2021)
 
Datum poslední aktualizace: 21.09.2021