Katastrální úřad pro Plzeňský kraj,
Katastrální pracoviště Klatovy

Úřední hodiny

Pro veřejnost
pondělí:8:00 - 17:00
středa:8:00 - 17:00

Pro geodety
úterý:7:00 - 15:00
čtvrtek:7:00 - 15:00

Podatelna
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 14:30
středa:8:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 14:30
pátek:8:00 - 13:00

Kontaktní údaje

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj,
Katastrální pracoviště Klatovy

Kollárova 528
Klatovy 3
33901 Klatovy

e-mail: kp.klatovy@cuzk.cz

Tel.: 376350211

ID datové schránky: 9tdiekv

Ředitel: Ing. Zdeněk Kalčík

     Kde nás najdete

     

     Zeměpisná šířka: 49°23'56.1''
     Zeměpisná délka: 13°17'24.9''

Nejčastěji hledané informace:

Novinky na úřední desce:

Aktuality

03.02.2015
Upozornění katastrálního úřadu.
 
Vzhledem k vyhlašování obnov katastrálního operátu katastrální úřad upozorňuje:
Důsledkem obnovy katastrálního operátu může být jak změna výměry parcel (zpřesněním dosavadního výpočtu výměr), tak změna poplatníka daně z pozemku. Poplatníkem je v zásadě vlastník pozemku; výjimku představují pronajaté pozemky, jestliže jsou evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, kdy je poplatníkem daně nájemce. Po skončení obnovy katastrálního operátu však pozemky již nejsou evidovány zjednodušeným způsobem (§ 40 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona), proto se poplatníkem vždy stává vlastník.
Všechny případné změny  je možné zjistit nebo zkontrolovat v bezplatné aplikaci „Nahlížení do katastru nemovitostí“ na internetové adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Změna výměry parcely i změna poplatníka daně z nemovitých věcí jsou okolnostmi rozhodnými pro vyměření daně z nemovitých věcí. Vlastník nemovitostí je tedy povinen za nemovitosti dotčené provedenou obnovou katastrálního operátu, při které u nich došlo ke změnám těchto rozhodných okolností, podat
 (na Finančním úřadu) úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po roce, v němž tyto změny nastaly.
Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, je povinen tak učinit do 31. ledna příslušného roku.
Pro změny, které nastaly v tomto roku to konkrétně znamená podat toto daňové přiznání v lednu roku příštího.
Toto platí obecně pro všechny dokončené obnovy katastrálního operátu v celé republice!
Konkrétní informace k dani z nemovitých věcí v územní působnosti Katastrálního pracoviště Klatovy podají příslušná územní pracoviště Finančního úřadu pro Plzeňský kraj.
Tam rovněž zájemcům podají informaci k možnosti automatického placení daně z nemovitých věcí prostřednicvím SIPO.