seznam k. ú. s probíhající obnovou KO novým mapováním nebo revízí údajů KN

28.11.2019

Katastrální pracoviště Bruntál informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá obnova operátu novým mapováním a je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním:
Karlovice ve Slezsku,
Malá Morávka,
Karlov pod Pradědem.
 
Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru:


Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.