Nové mapování

11.12.2018

Katastrální pracoviště Třinec informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá v katastrálních územích
Český Puncov, Horní Líštná, Hrčava, Kojkovice u Třince, Bocanovice a Ropice
obnova operátu novým mapováním a zároveň v katastrálním území
Hnojník, Jablunkov
je prováděna revize katastru nemovitostí. Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního a katastrálního úřadu.