Nové mapování

11.12.2018

Katastrální pracoviště Třinec informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá obnova operátu novým mapováním a je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním:
Bocanovice,
Český Puncov,
Horní Líštná,
Hrčava,
Kojkovice u Třince,
Ropice.
 
Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru:
Jablunkov.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.