Volná místa

Pracovní pozice Úřad Platnost
(od - do)
Termín nástupu
odborný referent – zápisy v řízení V a Z v odboru právních k nemovitostem Katastrálního pracoviště České Budějovice
(PDF)
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
- Katastrální pracoviště České Budějovice
11.07.2018
24.07.2018
01.09.2018
dle dohody
odborný referent – návrh zápisu v katastru v oddělení právních vztahů k nemovitostem na Katastrálním pracovišti Písek
(PDF)
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
- Katastrální pracoviště Písek
18.06.2018
15.07.2018
01.10.2018
dle dohody
vrchní referent/rada - obnova katastrálního operátu - v oddělení aktualizace a dokumentace KN Katastrálního pracoviště Český Krumlov
(PDF)
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
- Katastrální pracoviště Český Krumlov
15.06.2018
31.08.2018
01.10.2018
dle dohody
rada/odborný rada – rozhodování o povolení vkladu v právním oddělení Katastrálního pracoviště České Budějovice
(PDF)
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
- Katastrální pracoviště České Budějovice
11.07.2018
10.08.2018
01.09.2018
dle dohody

Aktuality

12.01.2018
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice přijímá od listopadu 2015 v rámci resortního pilotního projektu platební karty pro úhradu správního poplatku za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Dne 13.1.2018 vstupuje v účinnost Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2015/2366, o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení EU č. 1093/2010 a zrušuje se směrnice 2007/64/ES a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku.  V důsledku této změny nebude při platbě platební kartou s účinností od 13.1.2018 klientům účtován transakční poplatek (předmětem platby klienta bude výše správního poplatku, tj. 1000 Kč za návrh).