Volná místa

Pracovní pozice Úřad Platnost
(od - do)
Termín nástupu
rada/odborný rada v oddělení obnovy katastrálního operátu (3020) Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj
(PDF)
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj   19.01.2018
16.02.2018
01.04.2018
dle dohody
vrchní referent/rada v oddělení obnovy katastrálního operátu (3040) Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj
(PDF)
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj   19.01.2018
16.02.2018
01.04.2018
dle dohody
odborný referent v oddělení obnovy katastrálního operátu (3020) Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj
(PDF)
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj   19.01.2018
16.02.2018
01.04.2018
dle dohody
vedoucí personálního oddělení Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj
(PDF)
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj   27.11.2017
31.01.2018
01.04.2018
vedoucí oddělení dokumentace Katastrálního pracoviště Písek
(PDF)
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
- Katastrální pracoviště Písek
27.11.2017
31.01.2018
01.04.2018

Aktuality

12.01.2018
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice přijímá od listopadu 2015 v rámci resortního pilotního projektu platební karty pro úhradu správního poplatku za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Dne 13.1.2018 vstupuje v účinnost Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2015/2366, o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení EU č. 1093/2010 a zrušuje se směrnice 2007/64/ES a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku.  V důsledku této změny nebude při platbě platební kartou s účinností od 13.1.2018 klientům účtován transakční poplatek (předmětem platby klienta bude výše správního poplatku, tj. 1000 Kč za návrh).