Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - k.ú. Dolní Bolíkov - Nová ves
Platnost od: 15.10.2021 Platnost do: 16.11.2021

Veřejná vyhláška V-1099/2021-303 Vyrozumění o provedení vkladu Brooks
Platnost od: 08.10.2021 Platnost do: 25.10.2021

Veřejná vyhláška V-1099/2021-303 Vyrozumění o provedení vkladu Hronek
Platnost od: 08.10.2021 Platnost do: 25.10.2021

Veřejná vyhláška V-1099/2021-303 Vyrozumění o provedení vkladu Hronková
Platnost od: 08.10.2021 Platnost do: 25.10.2021

Veřejná vyhláška V-1100/2021-303 Vyrozumění o provedení vkladu Brooks
Platnost od: 08.10.2021 Platnost do: 25.10.2021

Veřejná vyhláška V-1100/2021-303 Vyrozumění o provedení vkladu Hronek
Platnost od: 08.10.2021 Platnost do: 25.10.2021

Veřejná vyhláška V-1100/2021-303 Vyrozumění o provedení vkladu Hronková
Platnost od: 08.10.2021 Platnost do: 25.10.2021

Veřejná vyhláška V-2948/2019-303 Vyrozumění o provedení vkladu Lorenzová
Platnost od: 08.10.2021 Platnost do: 25.10.2021

Veřejná vyhláška V-8894/2015-303 Vyrozumění o provedení vkladu Kocourek
Platnost od: 08.10.2021 Platnost do: 25.10.2021

Veřejná vyhláška V-7290/2021-303 Vyrozumění o provedení vkladu Vlček
Platnost od: 05.10.2021 Platnost do: 20.10.2021

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - k.ú. Řečice
Platnost od: 23.09.2021 Platnost do: 25.10.2021

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení - k.ú. Popelín
Platnost od: 16.09.2021 Platnost do: 18.10.2021

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním - k.ú. Slavětín u Slavonic
Platnost od: 23.08.2021 Platnost do: 26.11.2021

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Seznam katastrálních území v nichž nejsou k parcelám přiřazeny kódy BPEJ
Platnost od: 04.07.2019  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Formulář – žádost o uzavření smlouvy o inkasu
Platnost od: 08.04.2019  

Oznámení ÚOZI o možnosti hradit SP za žádost o potvrzení GP inkasem
Platnost od: 20.02.2015  

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

14.10.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2021) je k dispozici ke stažení.

15.09.2021
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 21. září.

09.09.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Pověřenec pro ochranu osobních údajů.