Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním v k.ú. Malíkov nad Nežárkou
Platnost od: 05.08.2020 Platnost do: 21.08.2020

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním v k.ú. Dolní Bolíkov-Nová Ves
Platnost od: 05.08.2020 Platnost do: 21.08.2020

Veřejná vyhláška V-1797/2020-303 Vyrozumění o provedení vkladu Gajdošová
Platnost od: 04.08.2020 Platnost do: 19.08.2020

Veřejná vyhláška V-2665/2020-303 Vyrozumění o provedení vkladu Peltan
Platnost od: 04.08.2020 Platnost do: 19.08.2020

Veřejná vyhláška V-2701/2020-303 Vyrozumění o provedení vkladu Dvořák
Platnost od: 04.08.2020 Platnost do: 19.08.2020

Veřejná vyhláška V-2764/2020-303 Vyrozumění o provedení vkladu Kantorová
Platnost od: 04.08.2020 Platnost do: 19.08.2020

Veřejná vyhláška V-3079/2020-303 Vyrozumění o provedení vkladu Polcarová
Platnost od: 04.08.2020 Platnost do: 19.08.2020

Veřejná vyhláška V-3145/2020-303 Vyrozumění o provedení vkladu Cilínková
Platnost od: 04.08.2020 Platnost do: 19.08.2020

Veřejná vyhláška V-3226/2020-303 Vyrozumění o provedení vkladu Rodová
Platnost od: 04.08.2020 Platnost do: 19.08.2020

Veřejná vyhláška V-3286/2020-303 Vyrozumění o provedení vkladu Vykoukal
Platnost od: 04.08.2020 Platnost do: 19.08.2020

Veřejná vyhláška V-3357/2020-303 Vyrozumění o provedení vkladu Matoušek
Platnost od: 04.08.2020 Platnost do: 19.08.2020

Veřejná vyhláška V-3369/2020-303 Vyrozumění o provedení vkladu Vachalcová
Platnost od: 04.08.2020 Platnost do: 19.08.2020

Veřejná vyhláška V-3441/2020-303 Vyrozumění o provedení vkladu Marková
Platnost od: 04.08.2020 Platnost do: 19.08.2020

Veřejná vyhláška V-3473/2020-303 Vyrozumění o provedení vkladu Musil
Platnost od: 04.08.2020 Platnost do: 19.08.2020

Veřejná vyhláška V-3827/2020-303 Vyrozumění o provedení vkladu Diviš
Platnost od: 04.08.2020 Platnost do: 19.08.2020

Veřejná vyhláška V-3893/2020-303 Vyrozumění o provedení vkladu Vrba
Platnost od: 04.08.2020 Platnost do: 19.08.2020

Veřejná vyhláška V-3893/2020-303 Vyrozumění o provedení vkladu Vrbová
Platnost od: 04.08.2020 Platnost do: 19.08.2020

Seznam katastrálních území v nichž nejsou k parcelám přiřazeny kódy BPEJ
Platnost od: 04.07.2019  

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Formulář – žádost o uzavření smlouvy o inkasu
Platnost od: 08.04.2019  

Oznámení ÚOZI o možnosti hradit SP za žádost o potvrzení GP inkasem
Platnost od: 20.02.2015  

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

29.07.2020
Oznámení pro klienty
Na základě Nařízení mimořádného  opatření č. 1/2020, vydaného Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje dne 27.7.2020, platí s účinností ode dne 29.7.2020 pro klienty na všech katastrálních pracovištích Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj povinnost zakrytí dýchacích cest rouškou. Dále upozorňujeme, že nadále platí zákaz pohybu klientů mimo prostory klientských center.
 

Aktuality resortu

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.