Aktuality resort

09.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada -  Agenda VZ a smluv.

08.04.2024
Zveřejněny statistické údaje  za 1. čtvrtletí roku 2024 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

22.03.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou a Katastrálního pracoviště Velké Meziříči.

13.03.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2024) je k dispozici ke stažení.

07.03.2024
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2023.

27.02.2024
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2024".

20.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Liberec a Katastrálního pracoviště Semily.

12.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky  Katastrálního pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Katastrálního pracoviště Náchod, Katastrálního pracoviště Vsetín a Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.

05.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Boskovice.

05.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Blansko.

10.01.2024
Zveřejněny statistické údaje  za 4. čtvrtletí roku 2023 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.
 

02.01.2024
S účinností od 1. ledna 2024 jmenovala vláda na základě výsledku výběrového řízení Ing. Karla Štencla do funkce předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Ing. Štencel zastával od roku 2007 funkci místopředsedy a ředitele sekce zeměměřictví a katastru nemovitostí.

22.12.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Trutnov.
 

15.12.2023
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2023) je k dispozici ke stažení.

13.12.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.

13.12.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Karlovy Vary.

27.11.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Brno-město.

06.11.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Hradec Králové.

23.10.2023
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště České Budějovice a Katastrálního pracoviště Písek.

11.10.2023
Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2023 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

06.10.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Karviná.

22.09.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky sekce Katastrálního pracoviště Praha-západ.

18.09.2023
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2023) je k dispozici ke stažení.
 

14.09.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa vedoucí služebního úřadu - ředitel/ka Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj.

14.09.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa vedoucí služebního úřadu - ředitel/ka Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj.

14.09.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa vedoucí služebního úřadu - ředitel/ka Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Liberci.

14.09.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa vedoucí služebního úřadu - ředitel/ka Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Opavě.

14.09.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa vedoucí služebního úřadu - ředitel/ka Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Praze.

06.09.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

04.08.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky sekce Katastrálního pracoviště Ostrava.

27.07.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky odboru Katastrálního pracoviště Valašské Klobouky.

25.07.2023
Předseda ČÚZK jmenoval dne 25. července 2023 10členný přípravný výbor České komory zeměměřičů. Více informací ZDE.

18.07.2023
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2023) je k dispozici ke stažení.

10.07.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.

10.07.2023
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2023 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

30.06.2023
Dnem 1.7.2023 nabývá účinnosti nová verze Návodu pro správu katastru nemovitostí.

27.06.2023
Dne 23. 6. 2023 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 186/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje. Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. července 2024, s výjimkou čl. I bodu 4, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.
 

16.06.2023
Upozorňujeme úředně oprávněné zeměměřické inženýry, že do 15. 7. 2023 mohou podávat návrhy na složení přípravného výboru České komory zeměměřičů. Více informací ZDE.

14.06.2023
Dne 13. 6. 2023 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno nařízení vlády č. 159/2023 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na celém území České republiky, databází geodetických a geografických údajů a státních mapových děl vytvářených pro celé území České republiky a zásadách jejich používání. Účinnost nařízení nastává dnem 1. 7. 2023.

13.06.2023
Dne 9. 6. 2023 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 156/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 7. 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 a 33, která nabývají účinnosti dnem 1. 7.2024.


05.06.2023
Upozorňujeme, že od 8. 6. do 20. 7. 2023 bude z důvodu výkopových prací omezeno parkování v okolí budovy zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze. K dopravě na úřady doporučujeme využít MHD (stanice metra C Kobylisy).

23.05.2023
Český úřad zeměměřický a katastrální byl do rukou předsedy oceněn cenou Český zavináč za rok 2023 "za přínos v elektronizaci veřejné správy v České republice, zejména pak za rozvoj a digitalizaci katastru nemovitostí, který je svým rozsahem služeb unikátní i v celoevropském měřítku". Cena byla slavnostně udělena v průběhu mezinárodní konference ISSS 2023.

15.05.2023
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2023) je k dispozici ke stažení.

27.04.2023
Český úřad zeměměřický a katastrální oznamuje, že dne 27. 4. 2023 od cca 10 do 13 hodin byla omezena dostupnost některých aplikací v důsledku přetížení části infrastruktury kybernetickým bezpečnostním incidentem. Přes provedená opatření nelze zcela vyloučit opakování. Omlouváme se za případné problémy.

26.04.2023
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 10. a 11. května 2023.

14.04.2023
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (4/2023) je k dispozici ke stažení.

05.04.2023
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 20. a 21. dubna 2023.

05.04.2023
Dne 5. 4. 2023 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 88/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost zákona nastává dnem 1. 7. 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 13, 14, 22, 25,28 a 42, která nabývají účinnosti dnem 1. 7.2024.

13.03.2023
Nové informace ke zkouškám ÚOZI a vzniku České komory zeměměřičů naleznete zde.

06.03.2023
ČÚZK upozorňuje na tiskovou chybu v publikaci ÚZ č. 1530 „KATASTR NEMOVITOSTÍ, ZEMĚMĚŘICTVÍ, POZEMKOVÉ ÚPRAV A ÚŘADY“ vydané nakladatelstvím Sagit, a.s. s redakční uzávěrkou k 1. 2.2023. V této publikaci jsou nesprávné údaje na stránkách 83 a 88. Správné znění těchto stránek je se svolením nakladatelství k dispozici zde.

02.03.2023
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2022.

22.02.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.

15.02.2023
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2023".

27.01.2023
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 15. a 16. února 2023.

09.01.2023

Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2022 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.13.12.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent/referentka - Podpora uživatelů.

13.12.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

06.12.2022
Dne 23. 11. 2022 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 346/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2023.

21.11.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Specialista/specialistka GIS.

21.11.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.11.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 30. listopadu 2022.

26.10.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.

12.10.2022
Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2022 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

05.10.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Praha-západ.

21.09.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 5. října 2022.
 

19.08.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.07.2022
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2022 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

17.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů - RÚIAN.

14.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

14.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce/správkyně RÚIAN.

06.06.2022
Do produkčního provozu byla nasazena nová verze aplikace Reklamační formuláře RÚIAN, která umožňuje externím uživatelům zadat reklamaci prvků vedených v RÚIAN.

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.

14.04.2022
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2022 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

21.03.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce digitální mapy veřejné správy.

18.03.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

18.03.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Řízení projektů.

16.03.2022
V aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí jsou nově aktualizována ortofota v rozsahu západní poloviny území ČR z leteckého snímkování v roce 2021. Nové soubory ortofota ve formátu JPEG již lze také objednávat v Internetovém obchodě a využívat v aplikaci Geoprohlížeč.

14.03.2022
Zveřejněny výsledky evropského monitoringu LIFO - "Location Interoperability Framework Observatory" za období 2020-2021, které za Českou republiku vytváří ČÚZK. ČR se umístila na 1. místě mezi 23 sledovanými zeměmi.

23.02.2022
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2021. 

22.02.2022
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2022".

15.02.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2022) je k dispozici ke stažení.

26.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace systémového managementu.

18.01.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2022) je k dispozici ke stažení.

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

20.12.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace systémového managementu.

13.12.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2021) je k dispozici ke stažení.

12.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Vrchní inspektor/inspektorka.

11.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

08.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.

27.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Vedoucí oddělení správy RÚIAN.

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.

15.09.2021
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 21. září.

09.09.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Pověřenec pro ochranu osobních údajů.

02.09.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik bezpečnosti.

31.08.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

20.08.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

04.08.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

04.08.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace systémového managementu.

29.07.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Řízení kvality.

22.07.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

12.07.2021
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

09.07.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace systémového managementu.

02.07.2021
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

13.06.2021
V sobotu 12. června 2021 došlo k úpravě aplikace Nahlížení do KN. Nepřihlášení uživatelé budou muset vyplnit CAPTCHA. Pro ty, kteří by chtěli pro přihlášení použít logo edidentita eIdentitu, jsme připravili krátká videa Odkaz se otvírá v novém okně.

08.06.2021
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 28. a 30. června 2021.

03.06.2021
Ve věci připravovaných úprav aplikace Nahlížení do KN byla vydána tisková zpráva Ministerstva zemědělství.

21.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Řízení kvality.

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Řízení a koordinace helpdesku.

21.04.2021
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.
 

07.04.2021
V souladu s § 110 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, byl zveřejněn přehled přestupků za rok 2020.

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2021"

10.02.2021
V aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí jsou nově aktualizována ortofota v rozsahu východní poloviny území ČR z leteckého snímkování v roce 2020. Nové soubory ortofota ve formátu JPEG již lze také objednávat v Internetovém obchodě a využívat v aplikaci Geoprohlížeč.


08.02.2021
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.

20.01.2021
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2020 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

04.01.2021
S ohledem na vývoj pandemické situace v ČR Vás prosíme, abyste katastrální pracoviště navštěvovali jen v nejnutnějších případech a dali přednost zaslání podání elektronicky nebo poštou. Výpis z katastru v elektronické podobě je možno získat v e-shopu Nahlížení do katastru. V souladu s krizovým opatřením vlády ČR (naposledy usnesení vlády č. 1379 ze dne 23. prosince 2020) mají všechny katastrální úřady úřední dny pouze v pondělí a ve středu, před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

17.12.2020
 Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2020) je k dispozici ke stažení.

18.11.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2020) je k dispozici ke stažení.

09.10.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 994 ze dne 8. října 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů v době od pondělí 12. října 2020 do pátku 23. října 2020 omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte prosím aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v pondělí a ve středu, rozsah úředních hodin naleznete na webových stránkách příslušných katastrálních úřadů. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými rovněž na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.

08.10.2020
Dne 6. 10. 2020 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje. Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. července 2023, s výjimkou ustanovení § 8, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.

02.09.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 23. září 2020.

17.08.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2020) je k dispozici ke stažení.

13.08.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

11.08.2020
Zeměměřický úřad nahrazuje mapové aplikace Geoprohlížeč, Geoprohlížeč pro mobilní zařízení, Archivní mapy, Archiv LMS a Analýzy výškopisu novými aplikacemi, jednotnými z pohledu použité technologie i uživatelského prostředí.
URL adresy nových aplikací:
Geoprohlížeč 
https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec
Archiv https://ags.cuzk.cz/archiv
Analýzy výškopisu https://ags.cuzk.cz/av
 

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.

24.07.2020
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2020 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

15.07.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2020) je k dispozici ke stažení.

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

19.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

15.06.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2020) je k dispozici ke stažení.

15.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/ka.

08.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele katastrálního pracoviště Pelhřimov.

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.

30.04.2020
Důležité upozornění!
S účinností od 4. května 2020 se úřední hodiny katastrálních pracovišť rozšiřují. Bližší informace o úředních hodinách konkrétního katastrálního pracoviště je možné získat na jeho internetových stránkách (stránky katastrálních úřadů).

28.04.2020
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2020 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

27.04.2020
V souladu s § 110 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, byl zveřejněn přehled přestupků za rok 2019.

17.04.2020
Důležité upozornění!
S účinností od 20. dubna 2020 dochází na katastrálních pracovištích k rozšíření úředních hodin pro veřejnost. Bližší informace o úředních hodinách konkrétního katastrálního pracoviště je možné získat na jeho internetových stránkách (stránky katastrálních úřadů). Žádáme návštěvníky, aby využívali rozšířené úřední hodiny v plném rozsahu a pomohli tím minimalizovat počet současně čekajících klientů.

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.

10.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vedoucí oddělení řízení projektů, informatiky a koncepcí.

04.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Správce ISKN.

27.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

19.02.2020
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2019.

19.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Správce DMVS.

17.02.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2020) je k dispozici ke stažení.

13.02.2020
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2020".

12.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení kvality.

11.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele katastrálního pracoviště Tachov.

22.01.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele katastrálního pracoviště Břeclav.

21.01.2020
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

16.01.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2020) je k dispozici ke stažení.

31.12.2019
Upozorňujeme, že podle zákona  č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, dochází s účinností od 1. 1. 2020 ke změně výše některých správních poplatků, zejména poplatku za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí z původních 1000 Kč na 2000 Kč.

30.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.

30.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika KN - správa a vedení.

30.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Legislativa KN.

17.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vedoucí oddělení správy DMVS.

17.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vedoucí oddělení správy RÚIAN.

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


25.11.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Ředitel/ředitelka odboru správy DMVS a RÚIAN.

22.11.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - projekt/ka.

13.11.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele katastrálního pracoviště Mělník.

11.11.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2019) je k dispozici ke stažení.

11.11.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele katastrálního pracoviště Most.

05.11.2019
Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

05.11.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Ředitel/ředitelka Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj.

05.11.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Ředitel/ředitelka Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Plzni.

04.11.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 20. listopadu 2019.

31.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele katastrálního pracoviště Břeclav.

30.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Legislativa KN.

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.

04.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička-projektant/ka.

16.09.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2019) je k dispozici ke stažení.

09.09.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 25. září 2019.

28.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj.

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.

27.05.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 12. června 2019

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

16.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Katastrálního pracoviště Jindřichův Hradec.

15.04.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (4/2019) je k dispozici ke stažení.

10.04.2019
V souladu s § 110 zákona č.250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, byl zveřejněn přehled přestupků za rok 2018.

10.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

10.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní rada - Ředitel/ředitelka odboru informatiky.

08.04.2019
Zveřejněna Výroční zpráva  Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2018.

05.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Řízení kvality.

26.03.2019
V aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí jsou nově aktualizována ortofota v rozsahu východní poloviny území ČR z leteckého snímkování v roce 2018. Nové soubory ortofota ve formátu JPEG již lze také objednávat v Internetovém obchodě a využívat v aplikaci Geoprohlížeč.

25.03.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".

14.02.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2019) je k dispozici ke stažení.

04.02.2019
Aktualizovány otázky ke zvláštní části zkoušky pro udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.,  o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

31.01.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.

18.01.2019
Zveřejněny statistické údaje za rok 2018 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

14.01.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2019) je k dispozici ke stažení.

10.01.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

07.01.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Správce ISKN (11. platová třída).

13.12.2018
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2018) je k dispozici ke stažení.

06.12.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Analytik/analytička - programátor/programátorka.

30.11.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Metodik bezpečnosti.

29.11.2018
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 18. prosince 2018.

20.11.2018
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2018) je k dispozici ke stažení.

19.11.2018
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

09.11.2018
Dne 9. 11. 2018 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 256/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí ve znění pozdějších předpisů. Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. ledna 2019 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2020. Diferenční znění (pracovní pomůcka) ke stažení.

06.11.2018
Dne 31. října 2018 se konala v budově zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze konference „Historický vývoj zeměměřických činností ve veřejném zájmu a státních orgánů v civilní sféře (1918-2018)“. Prezentace a komentáře k prezentacím a publikace vydaná při této příležitosti jsou k dispozici ke stažení.

06.11.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Metodik bezpečnosti.

05.11.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Specialista GIS.

15.10.2018
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2018) je k dispozici ke stažení.

12.10.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Mzdová účtárna.

08.10.2018
Český úřad zeměměřický a katastrální je ve dnech 7. - 10. října 2018 hostitelem valného shromáždění mezinárodní organizace EuroGeographics sdružující představitele z evropských národních mapovacích, pozemkových a katastrálních institucí.

05.10.2018
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

12.09.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Specialista GIS.

12.09.2018
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2018) je k dispozici ke stažení.

06.09.2018
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 25. září 2018.

13.08.2018
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2018) je k dispozici ke stažení.

16.07.2018
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2018) je k dispozici ke stažení.

13.07.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Analytik/analytička - projektant/projektantka.

21.06.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Analytik/analytička - programátor/programátorka.

13.06.2018
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2018) je k dispozici ke stažení.

05.06.2018
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa Analytik/analytička - projektant/projektantka a Analytik/analytička - programátor/programátorka.

25.05.2018
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 13. a 14. června 2018

16.05.2018
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2018) je k dispozici ke stažení.

16.05.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo Správce operačního systému.

15.05.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Asistent / Asistentka.

14.05.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Pověřenec pro ochranu osobních údajů.

14.05.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Ředitel Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj.

30.04.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Mzdová účtárna.

24.04.2018
Na stránce Podrobné informace VF ISKN byl doplněn dokument s popisem změn v oblasti poskytování údajů z katastru nemovitostí ve výměnném formátu, ke kterému má dojít v letošním roce v důsledku účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jsou zveřejněny podrobné technické specifikace (xml, wsdl).

20.04.2018
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

19.04.2018
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2018 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

17.04.2018
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (4/2018) je k dispozici ke stažení.

12.04.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Řízení projektů.

11.04.2018
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa Právník/Právnička a Koordinátor/ka řízení kvality.

05.04.2018
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2017.

20.03.2018
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 9. a 10. dubna 2018

15.03.2018
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2018) je k dispozici ke stažení.

09.03.2018
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa Analytik/analytička - projektant/projektantka a Analytik/analytička - programátor/programátorka.

07.03.2018
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2018".

01.03.2018
Byla zveřejněna odlehčená verze aplikace Geoprohlížeč pro ovládání na obrazovkách malých mobilních zařízení. Aplikaci lze spustit na adrese http://geoportal.cuzk.cz/mapycuzk. Původní mobilní aplikace Mapy ČÚZK již nebude nadále podporována.

19.02.2018
V aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí jsou nově aktualizována ortofota v rozsahu západní poloviny území ČR z leteckého snímkování v roce 2017. Nové soubory ortofota ve formátu JPEG již lze také objednávat v Internetovém obchodě a využívat v aplikaci Geoprohlížeč.

15.02.2018
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2018) je k dispozici ke stažení.

14.02.2018
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

14.02.2018
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa Řízení KÚ a metodika KN - obnova operátu a revize a Vrchní inspektor.

08.02.2018
Zveřejněny statistické údaje za rok 2017 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

17.01.2018
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 7. a 8. února 2018.

12.01.2018
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2018) je k dispozici ke stažení.

10.01.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Analytik/analytička - programátor/programátorka.

09.01.2018
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území- stav ke dni 1.2.2018  

02.01.2018
Dne 1. 1. 2018 nabyl účinnosti dodatek č. 1 k Jednacímu řádu zeměměřického a katastrálního inspektorátu.

20.12.2017
Nová verze převodních tabulek pro zpřesněnou globální transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK (verze 1710) vstoupí v platnost dne 1. 1. 2018. Dosavadní převodní tabulky lze používat do 30. 6. 2018. Více informací na stránce Nová realizace systému ETRS89 v ČR.

19.12.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vedoucí oddělení provozních analýz a programování.

14.12.2017
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2017) je k dispozici ke stažení.

07.12.2017
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

07.12.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Analytik/analytička - programátor/programátorka.

05.12.2017
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa - Administrace databází (11. platová třída), Administrace databází (13. platová třída), Administrace databází (13. platová třída) a Administrace systémového managementu.

15.11.2017
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2017) je k dispozici ke stažení.

13.11.2017
Zkoušky ÚOZI proběhnou ve dnech 29. a 30. listopadu 2017.

01.11.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Ředitel odboru správy dat.

17.10.2017
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2017) je k dispozici ke stažení.

12.10.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Analytik - programátor (13. platová třída).

12.10.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Analytik - programátor (12. platová třída).

10.10.2017
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

04.10.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Administrace databází (11. platová třída).

04.10.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Administrace databází (13. platová třída).

04.10.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Administrace databází (13. platová třída).

04.10.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Administrace systémového managementu.

13.09.2017
Aktualizovaný Přehled základních zkušebních otázek ke zkouškám ÚOZI a Seznam předpisů a doporučené literatury.

08.09.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Ředitel sekce centrální databáze katastru nemovitostí (2. kolo).

07.09.2017
Zkoušky ÚOZI proběhnou 27. září 2017.

05.09.2017
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2017) je k dispozici ke stažení.

05.09.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Specialista GIS.

22.08.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Ředitel sekce centrální databáze katastru nemovitostí.

15.08.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Analytik - programátor.

14.08.2017
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2017) je k dispozici ke stažení.

08.08.2017
Z důvodu závažné havárie na síťové infrastruktuře poskytovatele služby došlo dne 8. srpna 2017 k celodennímu omezení provozu mimopražských katastrálních pracovišť.
Provoz by měl být v plném rozsahu obnoven ve středu 9. srpna. Za způsobené problémy se uživatelům služeb katastru nemovitostí omlouváme.

01.08.2017
Dne 18. 7. 2017 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 214/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 9. 2017. Diferenční znění (pracovní pomůcka) ke stažení.

28.07.2017
Dnem 15.8.2017 nabývá účinnosti dodatek č. 1 k Návodu pro správu katastru nemovitostí.

14.07.2017
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2017) je k dispozici ke stažení.

26.06.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

22.06.2017
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

16.06.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Analytik-programátor.

14.06.2017
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2017) je k dispozici ke stažení.

01.06.2017
Na stránce Zeměměřictví - Zeměměřické činnosti  jsou v anonymizované podobě vystavována rozhodnutí vydaná ve věcech správního trestání na úseku zeměměřictví.

29.05.2017
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území - stav ke dni 24.5.2017

26.05.2017
Zkoušky ÚOZI proběhnou 14. června 2017.

17.05.2017
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa - PersonalistikaVedoucí oddělení personalistiky a vzdělávání.

16.05.2017
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2017) je k dispozici ke stažení.

12.05.2017
Dne 11. 5. 2017 proběhlo vyhlášení 19. ročníku soutěže České kartografické společnosti Mapa roku. Zvláštní ocenění bylo uděleno Výzkumnému ústavu geodetickému, topografickému a kartografickému za digitalizaci a zpřístupnění vzácných starých kartografických děl.

10.05.2017
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa - Administrace databází (11. platová třída), Administrace databází (13. platová třída) a Administrace systémového managementu.

09.05.2017
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

20.04.2017
Ve všech síťových službách ČÚZK a ZÚ bude k 1.7.2017 dokončen přechod ke standardnímu kódu EPSG 5514.

12.04.2017
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (4/2017) je k dispozici ke stažení.

29.03.2017
Dne 29. 3. 2017 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 87/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 4. 2017. Diferenční znění (pracovní pomůcka) ke stažení.

17.03.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Analytik-programátor - informace zde.

17.03.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Administrace databází - informace zde.

17.03.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Administrace databází - informace zde.

17.03.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Administrace databází (11. platová třída) - informace zde.

16.03.2017
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů zde.

13.03.2017
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2017) ke stažení zde.

08.03.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Administrace systémového managementu - informace zde.

08.03.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Analytik-programátor - informace zde.

03.03.2017
Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2016 zde.

01.03.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele katastrálního pracoviště Krnov - informace zde.

21.02.2017
Zkoušky ÚOZI proběhnou 8. března 2017. Více informací najdete zde.

15.02.2017
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2017) ke stažení zde.

14.02.2017
V rozsahu východní poloviny území ČR byl aktualizován produkt Ortofoto ČR. Data byla zpracována z leteckého snímkování v roce 2016.
Nové soubory ortofota ve formátu JPEG již lze objednávat v Internetovém obchodě.

09.02.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Metodika KN - správa a vedení - informace zde.

09.02.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo analytik - programátor - informace zde.

07.02.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo analytik - programátor - informace zde.

03.02.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele katastrálního pracoviště Karviná - informace zde

18.01.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo asistent/asistentka - informace zde.


13.01.2017
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2017) ke stažení zde.

11.01.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo řízení projektů - metodik RÚIAN - informace zde.

11.01.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo řízení projektů - informace zde.

10.01.2017
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů zde.

16.12.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo administrace systémového managementu - informace zde.

14.12.2016
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2016) ke stažení zde.

14.12.2016
Upozornění pro vlastníky nemovitostí.
Český úřad zeměměřický a katastrální sděluje, že poplašné zprávy typu "Doběh práva vůči majetku v r. 2017" či "Zabavení pozemků je naplánováno EU", uveřejněné na serveru tadesco.cz a dále šířené, jsou mystifikací a nevkusným žertem. Jedná se o klasický hoax, falešné zprávy, výmysl, jejichž cílem je obtěžovat adresáty a zahlcovat jejich eMailové schránky. O hoax zprávách více zde.

29.11.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo administrace databází (13. platová třída) - informace zde.

25.11.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo analytik - programátor zde.

25.11.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo administrace databází (13. platová třída) - informace zde.

25.11.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo administrace databází (11. platová třída) - informace zde.

24.11.2016
Magazín Egovernment udělil ČÚZK speciální ocenění za podíl na evropském projektu ELF. O projektu více zde.

16.11.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo řízení projektů - metodik RÚIAN zde. 

14.11.2016
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2016) ke stažení zde.

24.10.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo obecná právní agenda - informace zde.

24.10.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo analytik - programátor - informace zde.

14.10.2016
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2016) ke stažení zde.

06.10.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Řízení projektů - zde.

04.10.2016
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů zde.

03.10.2016
ČÚZK přešel na vyšší verzi schémat XML (XSD 4.0) při poskytování INSPIRE datových sad a služeb. Více zde.

22.09.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Analytik - programátor - zde.

12.09.2016
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (09/2016) ke stažení zde.

01.09.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Analytik - programátor - zde.

01.09.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Metodika KN - správa a vedení - zde.

29.08.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky - zde.

29.08.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Analytik - programátor - zde.

29.08.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Obecná právní agenda - zde.

25.08.2016
Zkoušky ÚOZI proběhnou 14. září 2016. Více informací najdete zde

11.08.2016
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (08/2016) ke stažení zde.

10.08.2016
Na Geoportálu ČÚZK byl publikován digitální model reliéfu ČR 5. generace (DMR 5G) z celého území. Zde

03.08.2016
Podrobný popis změn a vzorové soubory INSPIRE GML 4.0, které nahrazují stávající soubory od 1.10.2016 více ...

18.07.2016
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (07/2016) ke stažení zde.

29.06.2016
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa ředitelů Katastrálních pracovišť Vyškov, Břeclav a Kutná Hora - informace zde.

20.06.2016
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů zde.

15.06.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo administrace databází (13. platová třída) - informace zde.

15.06.2016
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (06/2016) ke stažení zde.

15.06.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo analytik-programátor - informace zde.

15.06.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo administrace databází (11. platová třída) - informace zde.

13.06.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo správce RÚIAN - informace zde.

13.06.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení provozních analýz a programování - informace zde.

13.06.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení služeb uživatelům - informace zde.

13.06.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení správy ISKN - informace zde.

13.06.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení správy RÚIAN - informace zde.

02.06.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personalistika - informace zde.

26.05.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo obecná právní agenda - informace zde.

26.05.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení administrace databáze - informace zde.

26.05.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení administrace domény - informace zde.

26.05.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení administrace systémového managementu - informace zde.

26.05.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení administrace UNIX - informace zde

24.05.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní inspektor - informace zde.

18.05.2016
Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2015 zde.

17.05.2016
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (05/2016) ke stažení zde.

17.05.2016
Aplikace Analýzy výškopisu z produktů Zeměměřického úřadu byla v rámci 18. ročníku soutěže Mapa roku 2015 vyhlášena vítězem kategorie „Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu“

13.05.2016
Zkoušky ÚOZI proběhnou 1. a 2. června 2016. Více informací najdete zde

10.05.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucího útvaru Geodézie a geodynamiky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i. – informace zde.

02.05.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele katastrálního pracoviště Trutnov - informace zde.

22.04.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Katastrálního pracoviště Třinec - informace zde.

21.04.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místa vedoucího oddělení řízení územních orgánů, vedoucího oddělení řízení projektů, informatiky a koncepcí, vedoucího oddělení řízení projektů a rozvoje ISKN a vedoucího oddělení metodiky zeměměřictví a katastru.

20.04.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Katastrálního pracoviště Hradec Králové - informace zde.

14.04.2016
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (04/2016) ke stažení zde.

07.04.2016
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa ředitelů Katastrálních pracovišť Šumperk, Prostějov a Přerov - informace zde.

07.04.2016
Podmínky poskytování prostorových dat a síťových služeb zde.

05.04.2016
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa ředitelů Katastrálních pracovišť Jeseník, Frýdlant, Jablonec nad Nisou a Semily - informace zde.

01.04.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo administrace databází (11. platová třída) - informace zde.

01.04.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo administrace databází (13. platová třída) - informace zde.

23.03.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení legislativy - informace zde.

23.03.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení systemizace a platové agendy - informace zde.

23.03.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení personalistiky a vzdělávání - informace zde.

23.03.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení vnějších ekonomických vztahů - informace zde.

16.03.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personalistika - informace zde.

15.03.2016
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (03/2016) ke stažení zde.

14.03.2016
Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2016 ke stažení zde.

09.03.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky - informace zde

07.03.2016
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa ředitelů Katastrálních pracovišť Tachov, Rokycany, Plzeň-sever a Plzeň-město - informace zde.

26.02.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Řízení a metodika KN a zeměměřictví - samostatné projekty na úseku zeměměřictví a KN - informace zde.

25.02.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo obecná právní agenda - informace zde.

25.02.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní inspektor - informace zde.

25.02.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele ekonomického odboru - informace zde.

25.02.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele odboru informatiky - informace zde.

25.02.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele odboru řízení územních orgánů - informace zde.

25.02.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího samostatného oddělení kontroly a dohledu - informace zde.

16.02.2016
Zkoušky ÚOZI proběhnou 2. a 3. března 2016. Více informací najdete zde

16.02.2016
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa ředitelů Katastrálních pracovišť Žďár nad Sázavou, Jihlava, Velké Meziříčí, Moravské Budějovice, Holešov a Valašské Klobouky - informace zde.

15.02.2016
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2016/2) ke stažení zde.

12.02.2016
Návod pro správu katastru nemovitostí účinný k 1. 4. 2016 ke stažení zde.

11.02.2016
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa ředitelů Katastrálních pracovišť Plzeň-jih, Kralovice, Klatovy a Domažlice  - informace zde.

05.02.2016
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa ředitelů Katastrálních pracovišť Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Zlín, Uherské Hradiště a Uherský Brod - informace zde.

05.02.2016
Výběrové řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů - informace zde.

01.02.2016
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa ředitelů Katastrálních pracovišť Slaný, Rakovník, Beroun, Chomutov, Most a Žatec - informace zde.

29.01.2016
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů zde.

28.01.2016
Výběrové řízení na obsazení služebního místa Vrchní inspektor/Vrchní inspektorka - informace zde.

26.01.2016
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa ředitelů Katastrálních pracovišť Nymburk, Mělník a Kladno – informace zde.

21.01.2016
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa ředitelů Katastrálních pracovišť Třebíč, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Vsetín, Kroměříž, Litoměřice, Louny, Rumburk, Kyjov, Hustopeče, Boskovice, Blansko a Valašské Meziříčí – informace zde.

21.01.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele kanceláře předsedy - informace zde.

21.01.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele personálního odboru - informace zde.

21.01.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele odboru provozu centrální databáze katastru nemovitostí - informace zde.

21.01.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele odboru správy dat - informace zde.

15.01.2016
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2016/1) ke stažení zde.

08.01.2016
Změny v poskytování údajů ze sbírky listin katastru nemovitostí  - více zde.

04.01.2016
Dne 28. 12. 2015 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 383/2015 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a pod č. 384/2015 Sb. Sdělení ČÚZK Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2016. Vyhláška a Sdělení nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2016. Text vyhlášky zde, text sdělení zde.

29.12.2015
Zveřejněn nový sjednocený formulář protokolu určení bodů technologií GNSS pro body PPBP a podrobné body polohopisu - více zde.

29.12.2015
Dne 21. 12. 2015 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 354/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí. Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2016. Text vyhlášky zde.

21.12.2015
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo administrace databází (13. platová třída) - více zde.

21.12.2015
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky - více zde.

21.12.2015
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo administrace databází (11. platová třída) - více zde.

18.12.2015
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí služebního úřadu – ředitel/ka Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Brně - více zde.

18.12.2015
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí služebního úřadu - ředitel/ka Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Liberci - více zde.

18.12.2015
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí služebního úřadu - ředitel/ka Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Pardubicích - více zde.

18.12.2015
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí služebního úřadu - ředitel/ka Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj - více zde.

17.12.2015
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo místopředsedy a ředitele sekce zeměměřictví a katastru nemovitostí  – informace zde.

17.12.2015
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele sekce centrální databáze katastru nemovitostí  – informace zde.

16.12.2015
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa ředitelů Katastrálních pracovišť Příbram, Mladá Boleslav, Kolín a Benešov  – informace zde.

14.12.2015
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2015/12) ke stažení zde.

14.12.2015
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa ředitelů Katastrálních pracovišť Frýdek - Místek a Karviná – informace zde.

09.12.2015
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa ředitelů Katastrálních pracovišť Hradec Králové, Jičín, Náchod a Rychnov nad Kněžnou – informace zde.

09.12.2015
Termín konání příštích zkoušek odborné způsobilosti zde.

01.12.2015
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa ředitelů Katastrálních pracovišť Ústí nad Labem, Teplice a Děčín – informace zde.

26.11.2015
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu - předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního - informace zde.

25.11.2015
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa ředitelů Katastrálních pracovišť Ústí nad Orlicí, Svitavy, Pardubice, Chrudim a Praha – informace zde.

16.11.2015
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2015/11) ke stažení na www.egako.eu.

12.11.2015
Termíny konání příštích zkoušek odborné způsobilosti zde.

02.11.2015
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí služebního úřadu - ředitel/ka Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Praze - informace zde.

02.11.2015
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí služebního úřadu - ředitel/ka Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Plzni - informace zde.

02.11.2015
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí služebního úřadu - ředitel/ka Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Opavě - informace zde.

02.11.2015
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí služebního úřadu - ředitel/ka Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Českých Budějovicích - informace zde.

27.10.2015
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa ředitelů Katastrálních pracovišť Vyškov, Hodonín a Znojmo – informace zde.

26.10.2015
Výběrové řízení na obsazení služebního místa Správce ISKN/Správkyně ISKN (pracovní poměr dle zákoníku práce na dobu určitou) - informace zde.

26.10.2015
Do pilotního provozu byly spuštěny formuláře umožňující reklamaci prvků vedených v RÚIAN.

23.10.2015
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Katastrálního pracoviště Olomouc – informace zde.

19.10.2015
Nově jsou zpřístupněna stanoviska ČÚZK k aplikaci katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb.

14.10.2015
Výběrové řízení na obsazení služebního místa Vrchní inspektor/Vrchní inspektorka (pracovní poměr dle zákoníku práce na dobu určitou) - informace zde.

14.10.2015
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2015/10) ke stažení na www.egako.eu.

13.10.2015
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo SPRÁVCE RÚIAN - informace zde.

13.10.2015
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa ředitelů Katastrálních pracovišť Brno – venkov, Brno – město, Bruntál, Krnov, Nový Jičín a Opava – informace zde.

30.09.2015
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa ředitelů Katastrálních pracovišť Strakonice, Prachatice, Písek a Český Krumlov – informace zde.

29.09.2015
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa ředitelů Katastrálních pracovišť Praha - východ a Praha - západ – informace zde.

14.09.2015
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (09/2015) ke stažení zde.

09.09.2015
Termíny konání příštích zkoušek odborné způsobilosti zde.

31.08.2015
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa ředitelů Katastrálních pracovišť České Budějovice, Tábor a Jindřichův Hradec – informace zde.

17.08.2015
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (08/2015) ke stažení zde.

14.08.2015
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský
kraj, Katastrálního pracoviště Ostrava – informace zde.

11.08.2015
Byla zprovozněna nová stránka pro přihlášení do aplikace Dálkový přístup do KN. Novinky, odstávky a provozní informace aplikace lze nyní sledovat také pomocí RSS kanálu.

16.07.2015
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (07/2015) ke stažení zde.

15.07.2015
Na Geoportálu byla zveřejněna webová aplikace Analýzy výškopisu, která umožňuje zobrazovat výškopisné modely území České republiky. Více.

17.06.2015
Upozorňujeme vlastníky nemovitostí, které jsou zatíženy věcnými břemeny ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s., že v současné době probíhá na katastrálních úřadech zápis přechodu těchto věcných břemen na nově vzniklou společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. V důsledku toho byla k těmto nemovitostem vyznačena plomba. Vyznačení plomby informuje o tom, že katastrálnímu úřadu byla doručena listina k zápisu – v tomto případě listina k zápisu změny osoby oprávněné z věcného břemene. Vyznačení plomby tedy neznamená, že by s těmito nemovitostmi bylo neoprávněně nakládáno.

17.06.2015
Termíny konání příštích zkoušek odborné způsobilosti zde.

12.06.2015
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (06/2015) ke stažení zde.

01.06.2015
Výběrové řízení na obsazení místa personalistika - informace zde.

21.05.2015
Výběrové řízení na obsazení místa obecná právní agenda - informace zde.

14.05.2015
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (05/2015) ke stažení zde.

12.05.2015
Konzultační seminář pro uchazeče o zkoušku odborné způsobilosti se bude konat ve dnech 16.6. – 18.6.2015 v zasedací místnosti VÚGTK, v. v. i.  Bližší informace o semináři jsou uvedeny zde nebo na www.vugtk.cz/odis/skoleni/.

14.04.2015
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (04/2015) ke stažení zde.

13.04.2015
Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního zde.

07.04.2015
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území - stav ke dni 1.4.2015 zde.

31.03.2015
Výběrové řízení na obsazení místa ředitele / ředitelky Katastrálního úřadu  pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Kyjov  – informace zde.

25.03.2015
Termíny konání příštích zkoušek odborné způsobilosti zde.

17.03.2015
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (03/2015) ke stažení zde.

03.03.2015
Výběrové řízení na obsazení místa "Administrace databází" a "Administrace systémového managementu".

02.03.2015
Výběrové řízení na obsazení místa ředitele / ředitelky Katastrálního úřadu  pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno - město – informace zde.

25.02.2015
Zveřejněna Jazyková pravidla pro standardizaci jmen nesídelních geografických objektů z území České republiky. Ke stažení zde.

23.02.2015
Výběrové řízení na obsazení místa ředitele / ředitelky Katastrálního úřadu  pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Znojmo – informace zde.

20.02.2015
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (02/2015) ke stažení zde.

17.02.2015
Konzultační seminář pro uchazeče o zkoušku odborné způsobilosti se bude konat ve dnech 31.3. – 2.4. 2015 v zasedací místnosti VÚGTK, v. v. i.  Bližší informace o semináři jsou uvedeny zde nebo na www.vugtk.cz/odis.

02.02.2015
Dnem 1.2.2015 nabyl účinnosti nový Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod zde.

23.01.2015
Upozorňujeme na důležitou změnu Pokynů ČÚZK č. 44 k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a k zápisu jednotek vymezených podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, do katastru nemovitostí. Aktuální znění Pokynů č. 44 zde.

21.01.2015
Upozorňujeme na důležitou změnu Pokynů ČÚZK č. 45  pro zápis nové stavby, zápis vlastnického práva k nové stavbě a zápis změny údajů o stavbě do katastru nemovitostí. Aktuální znění Pokynů č. 45 zde.

20.01.2015
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2015) ke stažení zde.

13.01.2015
Termíny konání příštích zkoušek odborné způsobilosti zde.

06.01.2015
Byla zveřejněna nová verze webové aplikace Archiv-WEB, která poskytuje přehled o dosaženém stupni a plánovaném postupu digitalizace sáhových katastrálních map v jednotlivých katastrálních územích.

16.12.2014
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2014) ke stažení zde.

08.12.2014
Od 8.12.2014  je zprovozněna nová verze Terminologického slovníku zeměměřictví a katastru nemovitostí na internetu. Více zde.

14.11.2014
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2014) ke stažení zde.

10.11.2014
V aplikaci Nahlížení do KN je nově k dispozici nákup vybraných sestav z katastru nemovitostí, např. výpis z KN. Platba je realizována prostřednictvím platebního portálu.

22.10.2014
e-shopu Geoportálu ČÚZK je nově k dispozici katastrální mapa ve vektorové podobě.

17.10.2014
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2014) ke stažení zde.

13.10.2014
Termíny konání příštích zkoušek odborné způsobilosti zde.

08.10.2014
Zveřejněn aktualizovaný seznam důvěryhodných certifikátů pro verifikaci výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě aplikací KDirVerify. Více zde

22.09.2014
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2014) ke stažení zde.

22.08.2014
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2014) ke stažení zde.

21.08.2014
Upozorňujeme na důležitou změnu Pokynů ČÚZK č. 41 pro zápis změny druhu pozemku a způsobu využití pozemku do katastru nemovitostí. Aktuální znění Pokynů č. 41 zde.

18.08.2014
Termíny konání příštích zkoušek odborné způsobilosti a konzultačních seminářů zde.

28.07.2014
Český úřad zeměměřický a katastrální vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa "Řízení projektů" v oddělení řízení projektů a rozvoje ISKN. Více informací zde.

15.07.2014
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2014) ke stažení zde.

08.07.2014
Zkoušky odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností se budou konat 30.července 2014. Více zde.

02.07.2014
Nová verze programu KDirSign (verze 3.1) využitelného pro ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě je k dispozici zde.

24.06.2014
Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i. - bližší informace zde.


23.06.2014
Od 1.7.2014 jsou uplatněna opatření, která eliminují lokální vliv nesprávné hodnoty v uzlu 518;1148 km ve verzi 1202 převodních tabulek pro zpřesněnou globální transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK. Podrobnější informace zde.


12.06.2014
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2014) ke stažení zde.

09.06.2014
Upozorňujeme na důležitou změnu Pokynů ČÚZK č. 41  pro zápis změny druhu pozemku a způsobu využití pozemku do katastru nemovitostí a Pokynů č. 44 k zápisu vlastnictví jednotek do katastru nemovitostí. Aktuální znění Pokynů č. 41 zde a Pokynů č. 44 zde.  

06.06.2014
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území - stav ke dni 1. 6. 2014 zde.

03.06.2014
Výsledky nezávislého monitoringu permanentních stanic GNSS jsou nově vystavovány na adrese:  http://oko.pecny.cz/monitor/. Podrobnější informace zde.

19.05.2014
Výběrové řízení na obsazení místa ředitele / ředitelky Katastrálního úřadu  pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec – informace zde.

05.05.2014
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2014) ke stažení zde.

29.04.2014
Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2013 ke stažení zde.

11.04.2014
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (4/2014) ke stažení zde.

07.04.2014
Zkoušky odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností se budou konat ve dnech 29. a 30. dubna 2014. Více zde.

01.04.2014
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území - stav ke dni 1. 4. 2014 zde.

28.03.2014
Vyhlášení prostorů dle § 95 vyhlášky č. 357/2013 Sb., ve kterých vlivem poddolování dochází v terénu k posunům znemožňujícím dodržení přesnosti katastrální mapy zde.

24.03.2014
Zveřejněna publikace „Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2014“. Ke stažení zde.

18.03.2014
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2014) ke stažení zde.

27.02.2014
Výběrové řízení na obsazení místa ředitele / ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem. Více zde.

25.02.2014
Dne 11. 2. 2014 se ve večerních zprávách TV Nova a ČRo Radiožurnálu a 12. 2. 2014 pak v Mladé frontě DNES, Právu, Krkonošském deníku a hradec.iDNES.cz objevila zpráva o správné výšce Sněžky 1603,30 m a Zeměměřický úřad byl vyzván k zaujetí odborného stanoviska. Více zde.

17.02.2014
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2014) ke stažení zde.

07.02.2014
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území – stav ke dni 1. 2. 2014 zde.

03.02.2014
Český úřad zeměměřický a katastrální stanovil podle § 18 odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb. nový formát textového souboru pro ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě. Nový formát je uveden zde.

03.02.2014
Dne 1.2.2014 byla nainstalována nová verze aplikace Nahlížení do KN. Podrobnosti o změnách, které nová verze přináší naleznete zde.

17.01.2014
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2014) ke stažení zde.

16.01.2014
Data SGI ve VF ISKN jsou vystavena volně ke stažení na adrese http://services.cuzk.cz/vfk. Více informací zde.

15.01.2014
Zkoušky odborné způsobilosti  k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností se budou konat dne 5. února 2014. Více zde.

06.01.2014
Konzultační semináře pro uchazeče o zkoušku odborné způsobilosti se budou konat ve dnech 28.1. – 30.1.2014 v zasedací místnosti VÚGTK, v. v. i.  Bližší informace o semináři jsou uvedeny zde nebo na www.vugtk.cz/odis.


02.01.2014
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru ke stažení zde.

18.12.2013
Český úřad zeměměřický a katastrální upozorňuje, že z technických důvodů byl změněn termín konání zkoušek odborné způsobilosti. Nejbližší zkoušky odborné způsobilosti se budou konat v únoru 2014. Více zde.

12.12.2013
Zveřejněn aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů

03.12.2013
Ve Sbírce zákonů bylo pod č. 368/2013 Sb. uveřejněno  sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2014 a pod č. 369/2013 Sb. sdělení  Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení okrsků do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
Částka 144 Sbírky zákonů zde.

22.11.2013
Zkoušky odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností se budou konat v měsíci lednu 2014. Více zde.

19.11.2013
Dne 18. 11. 2013 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí  a vyhláška č. 359/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu. Účinnost vyhlášek nastává dnem 1. 1. 2014. Stejnopis částky 141 Sbírky zákonů zde.

06.11.2013
Slovník toponymické terminologie pro standardizaci geografických jmen zde a aktualizovaný Seznam jmen států a jejich územních částí zde.

01.11.2013
Český úřad zeměměřický a katastrální vydal dne 1.11.2013 vyhlášky k provedení nového katastrálního zákona, který nabývá účinnosti dnem 1.1.2014. Jedná se o katastrální vyhlášku, vyhlášku o poskytování údajů z katastru nemovitostí a vyhlášku o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu. Vyhlášky nabývají účinnosti dnem 1.1.2014. Texty vyhlášek zde.

21.10.2013
Předseda jmenoval s účinností od 1.1.2014 Ing. Karla Brázdila, CSc., ředitelem Zeměměřického úřadu, Ing. Milana Tomáška ředitelem Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Českých Budějovicích a Ing. Jiřího Káčerka ředitelem Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Brně.

18.09.2013
Návrhy katastrální vyhlášky, vyhlášky o poskytování údajů z katastru nemovitostí a vyhlášky o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu byly dne 16. 9. 2013 postoupeny do pracovních komisí Legislativní rady vlády. Texty návrhů zde.

21.08.2013
V rámci webových aplikací Databáze bodových polí (DBP) byla zprovozněna nová aplikace Statistika poskytnutých geodetických údajů. Aplikace průběžně monitoruje stahování formulářů geodetických údajů z DBP. Počty stažených formulářů jsou zobrazovány formou interaktivních grafů a tabulek. Monitorují se jak počty geodetických údajů stažených prostřednictvím aplikace DBP, tak počty geodetických údajů stažených prostřednictvím prohlížecí služby WMS Bodová pole Geoportálu ČÚZK, včetně těch poskytnutých prostřednictvím Geoprohlížeče ČÚZK či mobilních aplikací Mapy ČÚZK. Aplikace nahradila dosavadní statické stránky zveřejněné v březnu tohoto roku.

13.08.2013
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila dne 8. srpna 2013 nový katastrální zákon ve znění schváleném Senátem.

16.07.2013
V současné době probíhá meziresortní připomínkové řízení k návrhům vyhlášek k provedení nového katastrálního zákona, který by měl nabýt účinnosti dne 1.1.2014. Jedná se o návrh katastrální vyhlášky, vyhlášky o poskytování údajů z katastru nemovitostí a vyhlášky o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu. Texty návrhů zde.

03.07.2013
Dne 30. 6. 2013 ČÚZK řádně dokončil práce na projektu "Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizaci Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK", který byl spolufinancován z prostředků strukturálních fondů EU. Více zde.

24.06.2013
V rámci zkvalitnění výstupů z nezávislého monitoringu permanentních stanic zapracoval VÚGTK, v.v.i., do technologického postupu určování denních souřadnic stanic jejich výpočet, který vychází z finálních drah družic, jež jsou zveřejňovány se zhruba 14 denním odstupem od data observace. Více zde.

28.05.2013
WMS služby pro katastrální mapy byly rozšířeny o další vrstvy. Více podrobností zde.

27.05.2013
Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního zde.


ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web