10.04.2019

 
V souladu s § 110 zákona č.250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, byl zveřejněn přehled přestupků za rok 2018.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web