Digitální mapa veřejné správy Publicita IROP

Právní předpisy

Předpisy Plný text ve formátu PDF
Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb. a zákona č. 319/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 380/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 298/2016 Sb.,zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 47/2020 Sb.  
Zákon č. 47/2020 Sb., kterým byl novelizován zák. č. 200/1994  přináší od 1.7.2023, resp. od 1.1.2023 povinnost ČÚZK vybudovat a spravovat informační systém digitální mapy veřejné správy (IS DMVS), který bude centrální částí systému zastřešující krajské IS DTM a který bude zajišťovat funkce řešené na centrální úrovni.
Zákon č. 88/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů - mění mj. účinnost zákona č. 47/2020 Sb. na termín 1. 7. 2024.
dokument ve formátu PDF Zákon č. 200/1994 Sb.
dokument ve formátu PDF Zákon č. 47/2020 Sb.
dokument ve formátu PDF Zákon č. 88/2023 Sb.
 
Vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, která stanoví:
  • obsah DTM
  • zjednodušený způsob vedení DTM
  • způsob předávání údajů o změnách obsahu DTM
  • výměnný formát DTM
  • poskytování údajů z DTM
  • obsah seznamu vlastníků, provozovatelů a správců DTI
  • obsah seznamu editorů DTM.
Vyhláška č. 186/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje.
dokument ve formátu PDF Vyhláška č. 393/2020 Sb.
dokument ve formátu PDF Vyhláška č. 186/2023 Sb.
Pracovní pomůcka k vyhlášce - Diferenční znění vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, s vyznačením realizovaných změn v rámci její novely (tzn. v platném znění vyhl. č. 186/2023 Sb.).  Vyhláška č. 393/2020 Sb. (diferenční znění)
Zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací - DTM sjednotí, doplní a zpřístupní dosud roztříštěná, neúplná a nepřesná data o veškeré dopravní a technické infrastruktuře pro území celé ČR, a tak poskytne informace pro sdílení fyzické infrastruktury. dokument ve formátu PDF Zákon č. 194/2017 Sb.
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Národní geoportál INSPIRE. dokument ve formátu PDF Zákon č. 123/198 Sb.
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) dokument ve formátu PDF Zákon č. 183/2006 Sb.
Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením,  ve znění vyhlášky č. 212/1995 Sb., vyhlášky č. 365/2001 Sb., vyhlášky č. 92/2005 Sb., vyhlášky č. 311/2009 Sb., vyhlášky č. 383/2015 Sb., vyhlášky č. 214/2017 Sb. a vyhlášky č. 156/2023 Sb. dokument ve formátu PDF Vyhláška č. 31/1995 Sb.
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb dokument ve formátu PDF Vyhláška č. 499/2006 Sb.
Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti dokument ve formátu PDF Vyhláška č. 500/2006 Sb.
Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu dokument ve formátu PDF Vyhláška č. 526/2006 Sb.
Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů dokument ve formátu PDF Zákon č. 12/2020 Sb.
Datum poslední aktualizace: 28.04.2021

Zde si můžete nastavit upozornění na novinky Digitální mapy veřejné správy prostřednictvím RSS kanálu:

formát souboru PDF  Jak číst RSS kanály (soubor ve formátu PDF)

ČÚZK - novinky Digitální mapy veřejné správy RSS 2.0 pro novinky Digitální mapy veřejné správy