Užitečné odkazy

Elektronické služby ČÚZK

Placené služby

 • https://katastr.cuzk.cz odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně - Dálkový přístup k datům katastru nemovitostí ČR.

 • http://czepos.cuzk.cz odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně - Česká síť permanentních stanic pro určování polohy.
  CZEPOS poskytuje uživatelům GPS korekční data pro přesné určení pozice na území České republiky. Pouze pro registrované uživatele. 

Služby zdarma

 • http://geoportal.cuzk.cz odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně - Geoportál ČÚZK - přístup k mapovým produktům a službám resortu.  Geoportál je komplexní internetové rozhraní pro přístup k prostorovým datům pořizovaným a aktualizovaným v resortu ČÚZK. Geoportál umožňuje na jednom místě vyhledat informace (metadata) o geodatech resortu ČÚZK, dále umožňuje si tato data prohlédnout, případně objednat ve formě souborů či služeb. Geoportál poskytuje služby a umožňuje sdílení dat dle zásad uvedených v prováděcích pravidlech směrnice INSPIRE.

 • Prohlížení dat je zdarma, jednotlivé produkty (mapy, digitální data apod.) je možné objednat přes internetový obchod.

 • http://nahlizenidokn.cuzk.cz odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně - Nahlížení do katastru nemovitostí. Vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel a budov evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

 • http://archivnimapy.cuzk.cz odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně - Archivní mapy - prohlížení archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru s možnosti jejich zakoupení.

 • http://katastralnimapy.cuzk.cz odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně - Archiv-WEB. Informace o jednotlivých katastrálních územích a mapových listech. Evidence rastrových souborů katastrálních map, zobrazení stupně digitalizace v jednotlivých katastrálních územích.

 • http://dataz.cuzk.cz odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně - Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů - DATAZ. Součást Národní geoinformační infrastruktury.

 • http://nivelace.cuzk.cz odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně - Databáze bodů České státní nivelační sítě (ČSNS). Součást Národní geoinformační infrastruktury.

 • http://www.vugtk.cz/slovnik odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně - Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí.
  Obsahuje termíny z oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí. Obsahuje české termíny, české výklady termínů a cizojazyčné ekvivalenty v anglickém, francouzském, německém, ruském a slovenském jazyce.

Užitečné odkazy

Informační zdroje a instituce

Evropská unie

Následující informační zdroje zaměřené na Evropskou unii umožňují získat množství dokumentů o EU, včetně smluv a právních předpisů.
 • EUROSKOP odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně - Vše o členství ČR v Evropské unii.
 • Europa odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně - Portál Evropské unie.
 • Evropská unie odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně - Stránky zastoupení Evropské komise v České republice.
 • ČR a Evropská unie odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně - Informační web Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Slovenská republika

Mezinárodní organizace

  • PCC odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně - Permanent Committee on Cadastre in the European Union.
  • FIG odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně - International Federation of Surveyors.
  • EuroGeographics odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně
  • CLGE odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně - European Council of Geodetic Surveyors.
  • CEN odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně - European Committee for Standardization.
  • ISO odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně - International Organization for Standardization.
  • WPLA odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně - UNECE, Working Party on Land Administration.
  • ELRA odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně - European Land Registry Association.
  • EULIS odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně - European Land Information Service.
  • EUREF odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně - European Terrestrial Reference Systém. 

Aktuality

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.
 

10.06.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.

29.05.2024
Leták s praktickými informacemi, jak správně a jednoduše požádat o vklad katastru nemovitostí elektronicky, najdete zde.

21.05.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Krnov a Katastrálního pracoviště Bruntál.