Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

Editační agendový systém ISÚI

Informační systém územní identifikace (ISÚI) je agendovým informačním systémem veřejné správy, jehož prostřednictvím jsou editovány údaje vedené v RÚIAN. Druhým zdrojovým systémem pro RÚIAN je Informační systém katastru nemovitostí – ISKN. Oba tyto systémy jsou ve správě ČÚZK podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Prostřednictvím ISÚI je editována většina údajů vedených v RÚIAN, pouze údaje o katastrálních územích a parcelách jsou přebírány z ISKN. Editory ISÚI jsou obecní úřady, stavební úřady, ČÚZK a ČSÚ.

Užitečné odkazy:
Datum poslední aktualizace: 17.09.2021