Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

Výměnný formát RÚIAN (VFR)

Součástí aplikace Veřejného dálkového přístupu (VDP) je možnost získat data RÚIAN v podobě předdefinovaných souborů, v tzv. Výměnném formátu RÚIAN (VFR). Po vyhledání požadovaných souborů VFR lze získat textový soubor s odkazy (URL) k umístění jednotlivých souborů.

URL k souborům lze také získat pomocí webových služeb RÚIAN, které jsou poskytovány na eGON rozhraní Informačního systému základních registrů (ISZR). Jedná se o služby:
 • E39 / ruianSouboryZmen - služba vrací seznam souborů VFR zadaného typu obsahující změnové údaje prvků RÚIAN od zadaného data do současnosti.
 • E40 / ruianSouboryDat - služba vrací seznam souborů VFR zadaného typu obsahující všechny údaje prvků RÚIAN k poslednímu dni minulého měsíce.
Jejich popis najdete v dokumentu Popis webových služeb pro VFR dokument ve formátu PDF.
Novinky výměnného formátu RÚIAN 
 • V souvislosti s připravovanou dodávkou RÚIAN/ISÚI/VDP verze 3.4, jejíž instalace je naplánovaná na 1. 7. 2022, upozorňujeme na úpravy datového obsahu RÚIAN v poskytovaných službách a datech vyvolané zrušením okresu Praha. Změny jsou popsány v dokumentu Dopady zrušení okresu Hlavní město Praha.pdf. Nové verze XSD pro VFR (nasazené 1. 7. 2022) jsou k dispozici ke stažení na stránce o VFR v části XSD pro VFR.
  Zveřejněno 22. 6. 2022
   
 • Změnový VFR 20220502_ST_Z*: 03.05.2022 12:48 jsme znovu generovali změnové soubory 20220502_ST_Z*. Soubory jsou se stavem dat k datu nového generování, tedy k 03.05.2022 12:48 a nikoliv k půlnoci 02.05.2022 (jako vždy bývají). Uživatelé, kteří mají stažené původní soubory 20220502_ST_Z* bohužel přišli o část dat RÚIAN, proto je nutné si znovu stáhnout a přehrát změnové soubory od 20220502_ST_Z*. Omlouváme se za vzniklou situaci.
  Zveřejněno 6. 5. 2022
   
 • Nové soubory speciálního VFR s účelovými územními prvky: Dne 1. 4. 2022 byly do RÚIAN zapsány dobývací prostory vedené jako účelové územní prvky podle §29, odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon). Data s dobývacími prostory můžete stahovat ve formátu VFR přes VDP: https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/vymennyformatspecialni/vyhledej.
  Zveřejněno 1. 4. 2022
   
 • Speciální VFR: Z technických důvodů dnes nedošlo k vygenerování měsíčních souborů stavového speciálního VFR (číselníky a volební okrsky). K vygenerování doje až zítra 5.3.2022 se stavem dat k 4.3.2022. Soubory budou mít označení 20220304_*.
  Zveřejněno 4. 3. 2022
   
 • Archiv všech novinek výměnného formátu RÚIAN

XSD pro VFR

Archiv XSD


Dokumenty k VFR

Dokument má za cíl seznámit uživatele základního registru RÚIAN:
-  se strukturou dat obsažených v RÚIAN,
-  popsat strukturu souborů výměnného formátu RÚIAN používanou pro souborovou výměnu dat.