Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

Výměnný formát RÚIAN (VFR)

Součástí aplikace Veřejného dálkového přístupu (VDP) je možnost získat data RÚIAN v podobě předdefinovaných souborů, v tzv. Výměnném formátu RÚIAN (VFR). Po vyhledání požadovaných souborů VFR lze získat textový soubor s odkazy (URL) k umístění jednotlivých souborů.

URL k souborům lze také získat pomocí webových služeb RÚIAN, které jsou poskytovány na eGON rozhraní Informačního systému základních registrů (ISZR). Jedná se o služby:
 • E39 / ruianSouboryZmen - služba vrací seznam souborů VFR zadaného typu obsahující změnové údaje prvků RÚIAN od zadaného data do současnosti.
 • E40 / ruianSouboryDat - služba vrací seznam souborů VFR zadaného typu obsahující všechny údaje prvků RÚIAN k poslednímu dni minulého měsíce.
Jejich popis najdete v dokumentu Popis webových služeb pro VFR dokument ve formátu PDF.
Novinky výměnného formátu RÚIAN 
 • Neaktuálnost parcel v RÚIAN: Od 10. 12. 2021 nedochází k přenosu dat z ISKN do RÚIAN, což způsobuje neaktuálnost parcel v RÚIAN, resp. ve Veřejném dálkovém přístupu k datům RÚIAN (https://vdp.cuzk.cz/). Tím pádem také změnové soubory VFR neobsahují žádné parcely.
  Zveřejněno 6. 1. 2022
   
 • Speciální VFR: Speciální stavové (měsíční) soubory VFR (číselníky a volební okrsky) byly z technických důvodů vygenerovány o den později než standardně. Mají tedy označení 20220104_*.
  Zveřejněno 5. 1. 2022
   
 • Oprava duplicit prvků ve změnových souborech VFR byla dnes instalována. Dnešní změnové soubory ještě duplicity obsahují, ale od zítra by se již měly generovat soubory správně bez duplicit.
  Zveřejněno 16. 12. 2021
   
 • Po instalaci verze RÚIAN 3.3 do produkčního prostředí ve dnech 10. – 11. 12. se do změnových souborů VFR zanesla chyba v podobě duplicitních záznamů na prvcích adresní místo (AD), stavební objekt (SO) a parcela (PA). Duplicitní záznamy se objeví ve VFR v situaci, kdy je na konkrétní prvek AD, SO nebo PA více změn v jeden den. Na opravě intenzivně pracujeme. Oprava se projeví pouze na nových souborech, ty starší se zpětně nebudou opravovat. Omlouváme se za komplikace.
  Zveřejněno 14. 12. 2021
   
 • Archiv všech novinek výměnného formátu RÚIAN

XSD pro VFR

Archiv XSD


Dokumenty k VFR

Dokument má za cíl seznámit uživatele základního registru RÚIAN:
-  se strukturou dat obsažených v RÚIAN,
-  popsat strukturu souborů výměnného formátu RÚIAN používanou pro souborovou výměnu dat.