Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

Výměnný formát RÚIAN (VFR)

Součástí aplikace Veřejného dálkového přístupu (VDP) je možnost získat data RÚIAN v podobě předdefinovaných souborů, v tzv. Výměnném formátu RÚIAN (VFR). Po vyhledání požadovaných souborů VFR lze získat textový soubor s odkazy (URL) k umístění jednotlivých souborů.

URL k souborům lze také získat pomocí webových služeb RÚIAN, které jsou poskytovány na eGON rozhraní Informačního systému základních registrů (ISZR). Jedná se o služby:
 • E39 / ruianSouboryZmen - služba vrací seznam souborů VFR zadaného typu obsahující změnové údaje prvků RÚIAN od zadaného data do současnosti.
 • E40 / ruianSouboryDat - služba vrací seznam souborů VFR zadaného typu obsahující všechny údaje prvků RÚIAN k poslednímu dni minulého měsíce.
Jejich popis najdete v dokumentu Popis webových služeb pro VFR dokument ve formátu PDF.
Novinky výměnného formátu RÚIAN 
 • V souvislosti s připravovanou dodávkou RÚIAN/ISÚI/VDP verze 3.5, jejíž instalace je naplánovaná na prosinec 2022, dojde ke zrušení (potlačení) technického záznamu okresu „9999 - území Hlavního města Prahy“ a k vytvoření technické vazby ORP „Hlavní město Praha“ (kód 19) na VÚSC „Hlavní město Praha“ (kód 19). Změny jsou popsány v dokumentu Dopady zrušení okresu Hlavní město Praha.pdf.
  Zveřejněno 12. 10. 2022
   
 • Dokument Struktura a popis VFR na https://cuzk.cz/vfr byl doplněn o popis speciálního VFR pro účelové územní prvky a o další změny z předchozích verzí.
  Zveřejněno 11. 8. 2022
   
 • Na úložišti ČÚZK byl opraven změnový soubor číselníků 20220711_ST_ZCIS.zip. Byla do něj doplněna chybějící informace o předchozím souboru (element PredchoziSoubor). Soubor je dostupný ke stažení na standardní adrese https://vdp.cuzk.cz/vymenny_format/specialni/20220711_ST_ZCIS.xml.zip
  Zveřejněno 15. 7. 2022
   
 • Instalace opravného patche 3.4.1, který zavádí technický záznam okresu 9999 území Hlavního města Prahy do VFR, proběhne v úterý 19. 7. 2022 mezi 16:30 - 18:00 hodin.
  Zveřejněno 14. 7. 2022
   
 • Archiv všech novinek výměnného formátu RÚIAN

XSD pro VFR

 • Schémata XSD pro VFR  (ZIP) pro verzi RÚIAN 3.4 instalovanou 2. 7. 2022 - publikováno 22. 6. 2022

Archiv XSD


Dokumenty k VFR

Dokument má za cíl seznámit uživatele základního registru RÚIAN:
-  se strukturou dat obsažených v RÚIAN,
-  popsat strukturu souborů výměnného formátu RÚIAN používanou pro souborovou výměnu dat.