Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

Požadavky na sdělení údajů od obcí

Zaslání sdělení je vyžadováno tam, kde zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech stanoví, že editorem je správce registru na základě sdělení obce.

Jedná se o případy editace:

 • Definiční čáry ulice (§ 43 odst. 5)
 • Městské části hlavního města Prahy a správního obvodu v hlavním městě Praze (§ 43 odst. 1 bod c.)
 • Městské části nebo městského obvodu v územně členěných statutárních městech (§ 43 odst. 1 bod d.)
Všechna sdělení obce správci registru se zasílají do datové schránky ČÚZK uuaaatg.
Požadavky na formu sdělení obce správci registru jsou uvedeny v dokumentu:

Technické požadavky na formu sdělení obce správci registru dokument ve formátu PDF - aktualizováno 3. 5. 2019
 

Sdělení údajů o definiční čáře ulice

Zasílá se:
 • Při vzniku nové ulice po popisném založení ulice v ISÚI 
 • Při změně lokalizace (nejčastěji prodloužení) ulice; v ISÚI se žádná akce neprovádí
Sdělení obsahuje:
 • Identifikaci ulice (kód a název); kód ulice se u zakládané ulice zobrazuje v NZ, u existující ulice jej můžete dohledat v Přehledu prvků nebo ve VDP
 • Kopii rozhodnutí, na jehož základě došlo ke vzniku nebo změně průběhu ulice (kromě zpřesnění průběhu DCU)
 • Jeden nebo více výkresů s vyznačením průběhu DCU na podkladu katastrální mapy
Detailní požadavky na sdělení naleznete v kapitole 1 dokumentu Technické požadavky na formu sdělení obce správci registru.

Příloha č. 1 – Vzor výkresu s vyznačením definiční čáry ulice DGN - vektorová kresba - publikováno 13. 6. 2012
Příloha č. 2 – Vzor výkresu s vyznačením definiční čáry ulice dokument ve formátu PDF - publikováno 13. 6. 2012
 

Sdělení údajů o území městských obvodů nebo městských částí ve statutárním městě a Sdělení údajů o správním obvodě a území městské části v hlavním městě Praze

Zasílá se při vzniku, změně nebo zániku těchto prvků.
 
Sdělení obsahuje:
 • Kopii rozhodnutí, na jehož základě došlo ke vzniku, změně nebo zániku městského obvodu, městské části nebo správního obvodu.
 • Účinnost tohoto rozhodnutí, pokud nevyplývá z kopie rozhodnutí.
 • Grafický soubor ve formátu DGN verze V7 a V8, obsahující údaje o hranicích a definičních bodech nového, změněného nebo rušeného prvku.
Detailní požadavky naleznete v kapitole 2 resp. 3 dokumentu Technické požadavky na formu sdělení obce správci registru.

Příloha č. 3 Vzor výkresu s vyznačením změny městské části/obvodu DGN - vektorová kresba
(PDF verze dokument ve formátu PDF) - aktualizováno 1. 7. 2021