Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

Aktuální stav vedení ÚÚP v RÚIAN

Prvním účelovým územním prvkem vedeným v RÚIAN se v roce 2014 staly Volební okrsky.

Dalšími legislativně schválenými ÚÚP jsou:

  • Bonitované půdně ekologické jednotky (editor: Státní pozemkový úřad) zavedené v rámci zákona č. 229/2019 Sb., kterým byl novelizován zákon o Státním pozemkovém úřadu (zápis prvků do RÚIAN nejpozději do 1. 6. 2024). 
  • Dobývací prostory (editor: Český báňský úřad) zavedené v rámci zákona č. 88/2021 Sb., kterým byl novelizován horní zákon (zápis prvků do RÚIAN nejpozději do 16. 3. 2022),
  • Chráněná ložisková územíZvláštní zásahy do zemské kůry (editor: Ministerstvo životního prostředí) zavedené v rámci zákona č. 88/2021 Sb., kterým byl novelizován horní zákon (zápis prvků do RÚIAN nejpozději do 16. 9. 2022).
Zavedení dalších ÚÚP je momentálně navrženo v rámci různých právních předpisů:
  • Prvky ochrany přírody a krajiny (např. NP, CHKO,…) v rámci invazní novely (sněmovní tisk 731 odkaz mimo web ČÚZK – otevření v novém okně),
  • Značky bodů základních bodových políochranná pásma značek bodů základních bodových polí v rámci novely zeměměřického zákona (sněmovní tisk 1029 odkaz mimo web ČÚZK – otevření v novém okně),
  • Volební obvody pro volby do Senátu v rámci novely volebních zákonů (sněmovní tisk 529 odkaz mimo web ČÚZK – otevření v novém okně). 

Datum poslední aktualizace: 03.03.2021