Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

Aktuální stav vedení ÚÚP v RÚIAN

V RÚIAN jsou aktuálně zavedeny následující ÚÚP: 
  • Volební okrsky (editor: příslušný obecní úřad) zavedené již v roce 2014 podle zákona č. 222/2012 Sb., kterým se mění volební zákony
  • Dobývací prostory (editor: Český báňský úřad) zavedené 1. 4. 2022 podle zákona č. 88/2021 Sb., kterým byl novelizován horní zákon 

Dalšími legislativně schválenými ÚÚP jsou:
  • Bonitované půdně ekologické jednotky (editor: Státní pozemkový úřad) zavedené v rámci zákona č. 229/2019 Sb., kterým byl novelizován zákon o Státním pozemkovém úřadu (zápis prvků do RÚIAN nejpozději do 1. 6. 2024). 
  • Chráněná ložisková území a Chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry (editor: Ministerstvo životního prostředí) zavedené v rámci zákona č. 88/2021 Sb., kterým byl novelizován horní zákon (zápis prvků do RÚIAN nejpozději do 16. 9. 2022). 
  • Prvky ochrany přírody a krajiny (editor: Agentura ochrany přírody a krajiny) zavedené v rámci zákona č. 364/2021 Sb., kterým byl novelizován zákon o ochraně přírody a krajiny (zápis prvků do RÚIAN nejpozději do 1. 3. 2025). 
Zavedení dalších ÚÚP je momentálně navrženo v rámci různých právních předpisů:
  • Značky bodů základních bodových políochranná pásma značek bodů základních bodových polí v rámci novely zeměměřického zákona (sněmovní tisk 163 odkaz mimo web ČÚZK – otevření v novém okně),
  • Volební obvody pro volby do Senátu v rámci novely volebních zákonů (sněmovní tisk 529 odkaz mimo web ČÚZK – otevření v novém okně). 

Datum poslední aktualizace: 01.04.2022