Digitální mapa veřejné správy Publicita IROP

JVF DTM

Jednotný výměnný formát DTM byl navržen jako standardizovaný formát pro sdílení dat DTM mezi partnery JVF DTM, subjekty veřejné správy a dalšími uživateli. Jde o univerzální formát pro předávání dat jak ze strany editorů DTI a ZPS a dále krajským DTM, tak pro výdej dat v předpřipravených datových balíčcích i výsledků specifických dotazů do datového fondu DTM.

Ke stažení:

Struktura JVF DTM v. 1.4.1 (pdf)

Ontologický katalog v. 1.4

XSD pro verzi 1.4.1

Prezentace se shrnutím principů JVF DTM


Zde si můžete nastavit upozornění na na novinky Digitální mapy veřejné správy prostřednictvím RSS kanálu:
    ČÚZK - novinky Digitální mapy veřejné správy RSS 2.0 pro novinky Digitální mapy veřejné správy
Datum poslední aktualizace: 26.04.2021