Digitální mapa veřejné správy Publicita IROP

Předpokládané termíny realizace

leden 2020 vstoupila v platnost novela Zeměměřického zákona
srpen 2020 vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele IS DMVS
6.10.2020 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška o digitální technické mapě kraje
červen 2021 - červen 2023 vybudování IS DMVS - implementace funkcí v jednotlivých etapách
30.6.2023 zahájení registrace vlastníků, správců a provozovatelů DTI v IS DMVS
1.7.2023 produkční provoz IS DMVS, testovací provoz IS DTM krajů
1.4.2024 pilotní provoz IS DTM krajů, postupné připojování vlastníků, správců a provozovatelů DTI
1.7.2024 produkční provoz IS DTM krajů
Zahájení provozu Informačního systému DTM krajů (stav k 7.11.2023) 
Etapy zahájení provozu Informačních systémů DTM krajů (stav k 7.11.2023)

Datum poslední aktualizace: 07.11.2023

Zde si můžete nastavit upozornění na novinky Digitální mapy veřejné správy prostřednictvím RSS kanálu:

formát souboru PDF  Jak číst RSS kanály (soubor ve formátu PDF)

ČÚZK - novinky Digitální mapy veřejné správy RSS 2.0 pro novinky Digitální mapy veřejné správy