17.02.2015

 
Konzultační seminář pro uchazeče o zkoušku odborné způsobilosti se bude konat ve dnech 31.3. – 2.4. 2015 v zasedací místnosti VÚGTK, v. v. i.  Bližší informace o semináři jsou uvedeny zde nebo na www.vugtk.cz/odis.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web