21.08.2013

 
V rámci webových aplikací Databáze bodových polí (DBP) byla zprovozněna nová aplikace Statistika poskytnutých geodetických údajů. Aplikace průběžně monitoruje stahování formulářů geodetických údajů z DBP. Počty stažených formulářů jsou zobrazovány formou interaktivních grafů a tabulek. Monitorují se jak počty geodetických údajů stažených prostřednictvím aplikace DBP, tak počty geodetických údajů stažených prostřednictvím prohlížecí služby WMS Bodová pole Geoportálu ČÚZK, včetně těch poskytnutých prostřednictvím Geoprohlížeče ČÚZK či mobilních aplikací Mapy ČÚZK. Aplikace nahradila dosavadní statické stránky zveřejněné v březnu tohoto roku.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web