03.12.2013

 
Ve Sbírce zákonů bylo pod č. 368/2013 Sb. uveřejněno  sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2014 a pod č. 369/2013 Sb. sdělení  Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení okrsků do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
Částka 144 Sbírky zákonů zde.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web