10.05.2016

 
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucího útvaru Geodézie a geodynamiky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i. – informace zde.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web