12.05.2015

 
Konzultační seminář pro uchazeče o zkoušku odborné způsobilosti se bude konat ve dnech 16.6. – 18.6.2015 v zasedací místnosti VÚGTK, v. v. i.  Bližší informace o semináři jsou uvedeny zde nebo na www.vugtk.cz/odis/skoleni/.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web