09.06.2014

 
Upozorňujeme na důležitou změnu Pokynů ČÚZK č. 41  pro zápis změny druhu pozemku a způsobu využití pozemku do katastru nemovitostí a Pokynů č. 44 k zápisu vlastnictví jednotek do katastru nemovitostí. Aktuální znění Pokynů č. 41 zde a Pokynů č. 44 zde.  

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web