27.05.2013

 
Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního zde.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web