24.06.2013

 
V rámci zkvalitnění výstupů z nezávislého monitoringu permanentních stanic zapracoval VÚGTK, v.v.i., do technologického postupu určování denních souřadnic stanic jejich výpočet, který vychází z finálních drah družic, jež jsou zveřejňovány se zhruba 14 denním odstupem od data observace. Více zde.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web