08.04.2019

 
Zveřejněna Výroční zpráva  Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2018.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web