07.03.2024

 
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2023.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web