14.05.2024

 
Český úřad zeměměřický a katastrální obdržel v kategorii Atlasy, soubory a edice map ocenění MAPA ROKU 2023 za Základní topografické mapy České republiky.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web