Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška RO-8/2020-605 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj. Katastrální pracoviště Náchod
Platnost od: 24.09.2021 Platnost do: 09.10.2021

Veřejná vyhláška OR-431/2021-605 Souhlas s opravou Krásová
Platnost od: 21.09.2021 Platnost do: 06.10.2021

Veřejná vyhláška V-5129/2021-605 Vyrozumění o provedení vkladu Janáček
Platnost od: 21.09.2021 Platnost do: 06.10.2021

Veřejná vyhláška V-5447/2021-605 Vyrozumění o provedení vkladu Saqua Kupská
Platnost od: 21.09.2021 Platnost do: 06.10.2021

Veřejná vyhláška V-5519/2021-605 Vyrozumění o provedení vkladu Mgr. Martin Červinka
Platnost od: 21.09.2021 Platnost do: 06.10.2021

Veřejná vyhláška V-5583/2021-605 Vyrozumění o provedení vkladu Atmiş
Platnost od: 21.09.2021 Platnost do: 06.10.2021

Veřejná vyhláška V-5665/2021-605 Vyrozumění o provedení vkladu Kinl
Platnost od: 21.09.2021 Platnost do: 06.10.2021

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí OO-1_2018-605 - k.ú. Litoboř
Platnost od: 16.09.2021 Platnost do: 18.10.2021

Veřejná vyhláška V-5898/2021-605 Vyrozumění o provedení vkladu Rydlová
Platnost od: 09.09.2021 Platnost do: 24.09.2021

Veřejná vyhláška V-6407/2021-605 Informace o vyznačení plomby Blümelová
Platnost od: 09.09.2021 Platnost do: 24.09.2021

Veřejná vyhláška V-6407/2021-605 Zahájení řízení Blümelová
Platnost od: 09.09.2021 Platnost do: 24.09.2021

Veřejná vyhláška V-6408/2021-605 Informace o vyznačení plomby Blümelová
Platnost od: 09.09.2021 Platnost do: 24.09.2021

Veřejná vyhláška V-6408/2021-605 Zahájení řízení Blümelová
Platnost od: 09.09.2021 Platnost do: 24.09.2021

Dražební vyhláška Z-2882/2021-605
Platnost od: 26.08.2021 Platnost do: 15.10.2021

Dražební vyhláška Z-2881/2021-605
Platnost od: 26.08.2021 Platnost do: 13.10.2021

Dražební vyhláška Z-2804/2021-605
Platnost od: 18.08.2021 Platnost do: 28.10.2021

Veřejná vyhláška ZDŘ-42/2021-605 Obecné obeslání Hanušová
Platnost od: 28.07.2021 Platnost do: 29.07.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-42/2021-605 Obecné obeslání Hofmanová
Platnost od: 28.07.2021 Platnost do: 29.07.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-42/2021-605 Obecné obeslání Ježek
Platnost od: 28.07.2021 Platnost do: 29.07.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-42/2021-605 Obecné obeslání Nýč
Platnost od: 28.07.2021 Platnost do: 29.07.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-42/2021-605 Obecné obeslání Nýčová
Platnost od: 28.07.2021 Platnost do: 29.07.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-42/2021-605 Obecné obeslání Smolová
Platnost od: 28.07.2021 Platnost do: 29.07.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-43/2021-605 Obecné obeslání Hofmanová
Platnost od: 28.07.2021 Platnost do: 19.07.2022

Veřejná vyhláška - výzva k přihlášní osob, které jsou v katastru nemovitostí evidované jako osoby oprávněné z věcných břemen - k.u. Jaroměř.pdf
Platnost od: 17.06.2021 Platnost do: 18.06.2022

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

02.03.2021
Seznam schválených věcných úkolů pro rok 2021

Aktuality resortu

15.09.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2021) je k dispozici ke stažení.

15.09.2021
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 21. září.

09.09.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Pověřenec pro ochranu osobních údajů.