Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj,
Katastrální pracoviště Krnov

Úřední hodiny

Pro veřejnost
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 15:00
středa:8:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 15:00
pátek:8:00 - 12:00

Kontaktní údaje

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj,
Katastrální pracoviště Krnov

U Požárníků 37/2
Pod Bezručovým vrchem
79401 Krnov

e-mail: kp.krnov@cuzk.cz

Tel.: 554684971

ID datové schránky: 7kzhu77

Ředitel: Mgr. Libor Kutra

     Kde nás najdete

     

     Zeměpisná šířka: 50°5'26.9''
     Zeměpisná délka: 17°42'6.3''

Nejčastěji hledané informace:

Novinky na úřední desce:

Aktuality pracoviště

19.03.2020
Vážení klienti, z důvodu omezeného rozsahu úředních hodin stanoveného Usnesením Vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 č. 217 vám umožňujeme doručovat podání i mimo stanovené úřední hodiny pro veřejnost do uzavřené schránky, která je umístěna u vstupu do budovy Katastrálního pracoviště Krnov.
Je nutné dodržovat následující:
Vhazujte pouze podání v zalepené obálce.
Podání musí být podepsáno.
Uveďte na své podání e-mail, na který bude přijetí podání potvrzeno a telefonní číslo.
Upozorňujeme vás, že:
Schránka bude vybírána každý pracovní den v 8:00 a 12:00 hodin.
Správní poplatek je možné uhradit převodem na účet na základě výzvy k úhradě.
Okamžikem přijetí podání bude okamžik výběru schránky.

16.03.2020
S účinností ode dne 16. března 2020 mají všechna katastrální pracoviště v územní působnosti Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj výrazně omezeny služby vyžadující přímý kontakt s veřejností. V neodkladných případech bude možné učinit návrh na vklad práv či jiné podání osobně pouze v pondělí a ve středu v době od 8 do 11 hodin. Preferuje se úhrada správního poplatku prostřednictvím platební karty.
Po dobu omezení bude možné návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde: https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Zapisy-do-KN/Informace-o-elektronickem-podani.aspx .
Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí  https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ .
V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.
Naplánovaná ústní jednání budou přesunuta na období po ukončení krizového opatření. Prosíme o pochopení, že nebudeme až do odvolání provádět ústní jednání v terénu (např. v souvislosti s revizemi nebo zjišťování průběhu hranic) ani v budově katastrálního pracoviště.
V případě dotazů k probíhajícím řízením nebo neodkladným záležitostem se obracejte na telefon: 554 684 971 nebo e-mail: kp.krnov@cuzk.cz
 

13.03.2020
Vážení klienti,
žádáme vás, abyste se v zájmu svém i v zájmu zaměstnanců Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 (Coronavirus) v prostorách budovy Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Krnov, chovali v souladu s doporučeními Ministerstva zdravotnictví ČR, zejména udržovali požadovaný osobní odstup osob přibližně 2 m, nepodávali si ruce, dbali na přísnou hygienu rukou, dodržovali pravidla respirační hygieny a nezdržovali se v prostorách katastrálního pracoviště v případě, že máte respirační obtíže.
Dále vás žádáme, abyste osobní návštěvu katastrálního úřadu v době „stavu nouze“ vyhlášeného vládou ČR zvážili a využívali pouze v neodkladných záležitostech. Ostatní záležitosti vám velmi rádi a co nejrychleji pomůžeme vyřídit po odeznění této situace. K přístupu k údajům katastru nemovitostí lze využít také stránky www.cuzk.cz v sekci nahlížení do katastru nemovitostí, na kterých si také můžete některé výstupy z KN,  např. výpis z katastru nemovitostí, elektronicky zakoupit.
Děkujeme vám za pochopení.

21.01.2020
Katastrální pracoviště Krnov informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá obnova operátu novým mapováním a je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním v roce 2020:
Bohušov,
Býkov,
Čaková,
Dubnice,
Hlinka,
Hošťálkovy,
Jindřichov ve Slezsku,
Vraclávek.
 
Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru v roce 2020:
Krnov-Horní Předměstí.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.

Aktuality úřadu

18.03.2020
Katastrální úřad upozorňuje veřejnost, že od dnešního dne platí v Moravskoslezském kraji  povinnost chránit si nos a ústa ve veřejném prostoru. To se pochopitelně vztahuje i na případné nezbytné návštěvy klientů na katastrálních pracovištích v kraji. Informace o omezených úředních hodinách a o možnostech vyřízení nezbytných požadavků klientů najdete na webových stránkách jednotlivých katastrálních pracovišť.

21.01.2020
Seznam schválených věcných úkolů pro rok 2020.

Aktuality resortu

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.