Kontakty

Typ Telefon
ústředna 585552111

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Čermáková Jana Mgr. CV219585552205
jana.cermakova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Körnerová Marie JUDr. CV217585552210
marie.kornerova@cuzk.czředitelka odboru právních vztahů k nemovitostem
Köhlerová Marcela Ing., Bc. 310585552307
marcela.kohlerova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace PI KN
Střídová Šárka Mgr. 216585552228
sarka.stridova@cuzk.czvedoucí právního oddělení
Vrbová Kateřina Ing. 208585552302
katerina.vrbova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace GI KN
Novotný Milan Ing. 309585552300
milan.novotny@cuzk.czvedoucí oddělení obnovy, revize a dokumentace KN
Mikešová Milena 103A585552303
milena.mikesova@cuzk.czzástupce vedoucího oddělení obnovy, revize a dokumentace KN

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

13.10.2021
OZNÁMENÍ PRO ZEMĚMĚŘIČE
Z důvodu jednotného vedení spisové služby při zpracování dokumentů doručených na katastrální pracoviště v elektronické podobě podle čl. 6 Spisového řádu katastrálního úřadu 
budou s účinností od 1. listopadu 2021 zrušeny e-mailové adresy vfk.olomouc@cuzk.cz, vfk.hranice@cuzk.cz, vfk.jesenik@cuzk.cz, vfk.prostejov@cuzk.cz, vfk.prerov@cuzk.cz a vfk.sumperk@cuzk.cz
kde byla poskytována součinnost místně příslušných katastrálního pracovišť při vyhovování geometrických plánů.
Pro případná podání používejte e-mailovou adresu podatelny místně příslušného katastrálního pracoviště.
Děkujeme za pochopení.

Aktuality resortu

14.10.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2021) je k dispozici ke stažení.

15.09.2021
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 21. září.

09.09.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Pověřenec pro ochranu osobních údajů.