Kontakty

Typ Telefon
ústředna 585552111

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Čermáková Jana Mgr. CV219585552205jana.cermakova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Burešová Blanka Ing. CV217585552217blanka.buresova@cuzk.czředitelka odboru právních vztahů k nemovitostem
Körnerová Marie JUDr. 216585552210marie.kornerova@cuzk.czvedoucí právního oddělení
Köhlerová Marcela Ing., Bc. 310585552307marcela.kohlerova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace PI KN
Vrbová Kateřina Ing. 208585552302katerina.vrbova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace GI KN
Novotný Milan Ing. 309585552300milan.novotny@cuzk.czvedoucí oddělení obnovy, revize a dokumentace KN
Hofírek Vlastimil Ing. 215585552114vlastimil.hofirek@cuzk.czzástupce vedoucího oddělení obnovy, revize a dokumentace KN

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.olomouc@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality z KÚ

01.07.2019
OZNÁMENÍ
Na všech katastrálních pracovištích 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj
je možné nově hradit veškeré správní
poplatky a úplaty za výstupy z KN 
(mimo služby sledování změn)
i prostřednictvím platebních karet.
V současnosti je tedy možná úhrada 
poplatků těmito způsoby:
- v hotovosti
- platební kartou
- bezhotovostním převodem
- prostřednictvím inkasa


Aktuality

Žádné aktuality