Kontakty

Typ Telefon
ústředna 585552111

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Čermáková Jana Mgr. CV219585552205
jana.cermakova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Körnerová Marie JUDr. CV217585552210
marie.kornerova@cuzk.czředitelka odboru právních vztahů k nemovitostem
Köhlerová Marcela Ing., Bc. 310585552307
marcela.kohlerova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace PI KN
Střídová Šárka Mgr. 216585552228
sarka.stridova@cuzk.czvedoucí právního oddělení
Vrbová Kateřina Ing. 208585552302
katerina.vrbova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace GI KN
Novotný Milan Ing. 309585552300
milan.novotny@cuzk.czvedoucí oddělení obnovy, revize a dokumentace KN
Mikešová Milena 103A585552303
milena.mikesova@cuzk.czzástupce vedoucího oddělení obnovy, revize a dokumentace KN

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.olomouc@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.