Aktuality úřadu

18.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada – kontrola listin určených k záznamu, návrh zápisu v katastru, řízení o OR

01.07.2019
OZNÁMENÍ
Na všech katastrálních pracovištích 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj
je možné nově hradit veškeré správní
poplatky a úplaty za výstupy z KN 
(mimo služby sledování změn)
i prostřednictvím platebních karet.
V současnosti je tedy možná úhrada 
poplatků těmito způsoby:
- v hotovosti
- platební kartou
- bezhotovostním převodem
- prostřednictvím inkasa