Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - rada/odborný rada – obnova katastrálního operátu
(Katastrální úřad pro Olomoucký kraj - Katastrální pracoviště Prostějov)
Platnost od: 19.02.2019 Platnost do: 06.03.2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - rada/odborný rada – řízení o údajích SGI
(Katastrální úřad pro Olomoucký kraj - Katastrální pracoviště Olomouc)
Platnost od: 07.02.2019 Platnost do: 22.02.2019

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 08.01.2018  

Aktuality

16.01.2018
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc přijímá v rámci resortního pilotního projektu platební karty pro úhradu správního poplatku za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Dne 13.01.2018 vstoupila v účinnost Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2015/2366, o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení EU č. 1093/2010 a zrušuje se směrnice 2007/64/ES a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku.  V důsledku této změny nebude při platbě platební kartou s účinností od 13.01.2018 klientům účtován transakční poplatek (předmětem platby klienta bude výše správního poplatku - tj. 1000 Kč za přijetí návrhu na vklad).