Kontakty

Typ Telefon
podatelna vkladů 465513108
podatelna výpisů z KN 465513144
ústředna 465513111

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Halásová Erika Mgr. 201465513135
erika.halasova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Jirgesová Pěva Ing. 225465513105
peva.jirgesova@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace katastru nemovitostí
Králík Daniel Ing. CV229465513102
daniel.kralik@cuzk.czředitel katastrálního pracoviště
Strnad Vladimír Bc. 327465513117
vladimir.strnad@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace katastru nemovitostí

Aktuality pracoviště

18.10.2021
Aktuální přehled obnov operátu a revizí ve formátu PDF spolu s kontakty na příslušné pracovníky.

Aktuality úřadu

02.06.2022
Aktuální přehled obnov operátu a revizí ve formátu PDF spolu s kontakty na příslušné pracovníky.

Aktuality resortu

21.09.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 5. října 2022.
 

12.09.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2022) je k dispozici ke stažení.

19.08.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.