Organizační struktura

Aktuality

05.06.2018

Upozornění

Od 1. 7. 2018 dochází v dokumentaci Katastrálního pracoviště Domažlice ke změně úředních hodin při poskytování údajů:

Nová úřední doba pro poskytování údajů veřejnosti: pondělí a středa 8:00 - 17:00

Nová úřední doba pro poskytování údajů geodetům: úterý a čtvrtek 8:00 - 14:3030.11.2012
Upozornění pro klienty - povinnost podávat návrh na zahájení řízení o povolení vkladu na stanoveném formuláři.