Komise pro nakládání s majetkem státu

Členové (stav k 1. 5. 2016)
Ing. Pašek - předseda
Mgr. Šlouf - tajemník
Bc. Dlouhá

Zpět na Poradci a poradní orgány