Kontakty

Typ Telefon
ústředna 326722771

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Rudolfová Jana Ing.,Ph.D. CV605326324426
jana.rudolfova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Adamová Věra 701326709527
vera.adamova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Salabová Milena 601326737250
milena.salabova@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace KN
Švorc Václav JUDr. 303326709531
vaclav.svorc@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Albertová Miroslava 405
326709523
miroslava.albertova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Andrtová Jitka DiS. 406
326709500
jitka.andrtova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Blažková Veronika 503
326709534
veronika.blazkova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Bort Luděk 405
326709523
ludek.bort@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Červenková Věra 707
326709508
vera.cervenkova@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Červinková Karla 202
326709543
karla.cervinkova@cuzk.czoddělení pravních vztahů
Chocholouš Petr Mgr. 301
326709533
petr.chocholous@cuzk.czoddělení právních vztahů
Choděrová Pavla Bc. DiS. 608
326709529
pavla.choderova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Frumarová Olga 103
326709545
olga.frumarova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Havlová Zuzana Bc. 403
326709530
zuzana.havlova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Hložková Jaroslava Bc. 301
326709533
jaroslava.hlozkova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Hofreiterová Jana 606
326709505
jana.hofreiterova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Jihlavcová Pavla Ing. 608
326709529
pavla.jihlavcova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Karlík Josef 209
326709512
domovník
Kollátorová Ivana 704
326709503
ivana.kollatorova@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Kolumpková Dagmar 403
326709530
dagmar.kolumpkova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Kosová Lenka 502
326709535
lenka.kosova@cuzkczoddělení právních vztahů
Kymlová Monika 705
326709507
monika.kymlova@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Kyselová Olga 501
326709536
olga.kyselova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Lochmanová Jitka 609
326709520
jitka.lochmanova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Málek Lukáš 602
326709518
lukas.malek@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Mařanová Miroslava 609
326709520
miroslava.maranova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Martinková Iva 604
326709517
iva.martinkova@cuzk.czekonomka KP
Mašínová Veronika 102
326709537
veronika.masinova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Milčinská Jitka 503
326709534
jitka.milcinska@cuzk.czoddělení právních vztahů
Moravcová Saidlová Ilona 602
326709518
ilona.moravcova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Musilová Hana 607
326709528
hana.musilova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Nevstávalová Alena 606
326709505
alena.nevstavalova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Šimková Veronika 102
326709537
veronika.simkova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Tichá Veronika 202
326709543
veronika.ticha@cuzk.czoddělení právních vztahů
Ondrášiková Jana 603
326709509
jana.ondrasikova@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Rýdlová Vladimíra 603
326709509
vladimira.rydlova@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Slánská Renata 607
326709528
renata.slanska@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Švarcová Zuzana 705
326709507
zuzana.doskarova@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Svobodová Jana 703
326709501
jana.svobodova2@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Vlková Taťána DiS. 202
326709543
tatana.vlkova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Vohanková Alena 103
326709545
alena.vohankova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Vrátný Jiří 703
326709501
jiri.vratny@cuzk.czadministrátor počítačové sítě
Wertheimerová Olga 502
326709535
olga.wertheimerova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Záveská Kateřina 101
326709513
katerina.zaveska@cuzk.czoddělení právních vztahů

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

VFK.MladaBoleslav@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

09.04.2021
Rozšíření úředních hodin
V návaznosti na ukončení nouzového stavu a na něj navazujícího usnesení vlády č. 128 o přijetí krizového opatření, které dosud omezovalo činnost orgánů veřejné moci, dochází ode dne 12. 4. 2021 k opětovnému rozšíření úředních hodin katastrálního pracoviště.

Aktuality úřadu

12.04.2021
ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN:
S účinností od 12. 4. 2021 jsou rozšířeny úřední hodiny na všech pracovištích Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách katastrálních pracovišť. Děkujeme za pochopení.

Aktuality resortu

22.07.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

14.07.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2021) je k dispozici ke stažení.

12.07.2021
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.