Kontakty

Typ Telefon
podatelna 1 318401620
ústředna 318401611

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Trávníček Václav ing. CV111318401610
vaclav.travnicek@cuzk.czředitel KP
Kymlová Hana JUDr. 109318401632
hana.kymlova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Pilíková Lenka ing. 232318401664
lenka.pilikova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Soukupová Eva ing. 105318401628
eva.soukupova@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace KN

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Neubauerová Hana 110
318401610
hana.neubauerova@cuzk.czekonom-asistent

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

Vfk.Pribram@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

12.04.2021
ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN:
S účinností od 12. 4. 2021 jsou rozšířeny úřední hodiny na všech pracovištích Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách katastrálních pracovišť. Děkujeme za pochopení.

Aktuality resortu

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.