Služební předpisy úřadu

  • Služební předpis č. 8/2019 - systemizace od 1.7.2019 - č.j. KÚ-05192/2019-560-2010
     (PDF)