Služební předpisy úřadu

  • Služební předpis č. 1/2024 - systemizace od 1.1.2024 - č.j. KÚ-08124/2023-560-1001
     (PDF)