Služební předpisy úřadu

  • Služební předpis č.7/2016 - další požadavky pro vybraná systemizovaná místa podle § 25 odst. 5 ZSS - č.j. KÚ-05745/2016-560-2010
     (PDF)