Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání ku.prousteckraj@cuzk.cz
všechna podání podatelna přízemí budovy katastrálního úřadu

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Alena Buziková215475246502alena.buzikova@cuzk.czředitelka Kanceláře ředitele KÚ
Ing. Vladimír Černý202475246503vladimir.cerny@cuzk.czředitel TO
Ludmila Dlouhá212475246512ludmila.dlouha@cuzk.czmzdová účetní PO
Ing. Radka Ďurčíková204475246517radka.durcikova@cuzk.czreferent OMaK
Bc. Šárka Holárková216475246505sarka.holarkova@cuzk.czasistentka ředitele KÚ
Bc. Vladan Hrabík205475246541vladan.hrabik@cuzk.czvedoucí OPICT
Bc. Iveta Chotětická206475246556iveta.choteticka@cuzk.czasistentka, ekonomka TO - OKO II.
Ing. Ján Kičin213475246521jan.kicin@cuzk.czvedoucí EO
Bc. Lenka Linhartová210475246526lenka.linhartova2@cuzk.czrozpočtář EO
Ing. Ilona Pálenská212475246513ilona.palenska@cuzk.czpersonalistka PO
Kateřina Pranšpergerová210475246527katerina.pranspergerova@cuzk.czúčetní EO
Lenka Sochorová209475246522lenka.sochorova@cuzk.czúčetní EO

Aktuality úřadu

Katastrální úřad v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.