Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Dražební vyhláška 221 Ex 844/08-194 (17.07.2019 10:00hod)
Platnost od: 04.06.2019 Platnost do: 18.07.2019

Veřejná vyhláška V-3030/2019-503 Vyrozumění o provedení vkladu Kuba
Platnost od: 03.06.2019 Platnost do: 18.06.2019

Dražební vyhláška 115 EX 178/09-157 (19.06.2019 11:00hod))
Platnost od: 23.05.2019 Platnost do: 20.06.2019

Dražební vyhláška 120 EX 42794/10-450 (odročeno na neurčito)
Platnost od: 23.05.2019 Platnost do: 23.06.2019

Dražební vyhláška 120 EX 42794/10-449 (odročeno na neurčito)
Platnost od: 23.05.2019 Platnost do: 23.06.2019

Dražebmí vyhláška 197 EX 92179/10-96 (25.06.2019 11:00hod)
Platnost od: 20.05.2019 Platnost do: 25.06.2019

Dražební vyhláška 55 EX 707/09-300 (20.06.2019 15:00hod)
Platnost od: 17.05.2019 Platnost do: 20.06.2019

Dražebmí vyhláška 55 EX 1725/07-273 (04.07.2019 15:00hod)
Platnost od: 03.05.2019 Platnost do: 05.07.2019

Dražební vyhláška 124 EX 12931/10-343 (19.06.2019 11:00hod)
Platnost od: 15.04.2019 Platnost do: 19.06.2019

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Poskytování výstupů v elektronické podobě prostřednictvím aplikace "Nahlížení do KN"
Platnost od: 01.12.2014  

Oznámení o povinnosti používat formulář pro návrh na zahájení řízení o povolení vkladu
Platnost od: 30.11.2012  

Dodatek č. 4 Nabídkového ceníku KÚ
Platnost od: 01.09.2012  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Zveřejňujeme plán revizí a obnovy katastrálního operátu v okrese Chomutov
Platnost od: 05.06.2019  

E-mailové adresy pro zasílání VFK
Platnost od: 10.09.2014  

E-mailové adresy pro zasílání podkladů pro GP
Platnost od: 16.11.2011  

Aktuality

05.06.2019
Zveřejňujeme plán revizí a obnovy katastrálního operátu v okrese Chomutov - dokument ke stažení zde