Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Dražební vyhláška 040 EX 16017/07-90 (24.09.2019 9:00hod)
Platnost od: 19.08.2019 Platnost do: 24.09.2019

Veřejná vyhláška V-4892/2019-503 Vyrozumění o provedení vkladu Karlík
Platnost od: 19.08.2019 Platnost do: 03.09.2019

Dražební vyhláška 55 EX 354/11-267 (26.09.2019 15:00hod)
Platnost od: 12.08.2019 Platnost do: 27.09.2019

Oznámení o zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním : katastrální území Nezabylice obce Nezabylice - OO-2/2018-503
Platnost od: 08.08.2019 Platnost do: 10.09.2019

Dražební vyhláška 106 EX 1147/08-388 (24.09.2019 v 09:00 hod.)
Platnost od: 02.08.2019 Platnost do: 24.09.2019

Dražební vyhláška 120 EX 42794/10-548 (23.10.2019 v 11:00 hod.)
Platnost od: 02.08.2019 Platnost do: 24.10.2019

Dražební vyhláška 120 EX 42794/10-547 (23.10.2019 v 11:00 hod.)
Platnost od: 02.08.2019 Platnost do: 24.10.2019

Dražební vyhláška 111 EX 5499/11-176 (24.09.2019 13:00hod)
Platnost od: 31.07.2019 Platnost do: 25.09.2019

Dražební vyhláška 197 EX 90630/10-132 (odročeno na neurčito)
Platnost od: 24.07.2019 Platnost do: 24.08.2019

Dražební vyhláška 197 EX 90630/10-134 (odročeno na neurčito)
Platnost od: 24.07.2019 Platnost do: 24.08.2019

Dražební vyhláška 220 EX 6726/12-188 (10.09.2019 11:00hod)
Platnost od: 11.07.2019 Platnost do: 11.09.2019

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Oznámení o povinnosti používat formulář pro návrh na zahájení řízení o povolení vkladu
Platnost od: 30.11.2012  

Dodatek č. 4 Nabídkového ceníku KÚ
Platnost od: 01.09.2012  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Zveřejňujeme plán revizí a obnovy katastrálního operátu v okrese Chomutov
Platnost od: 03.07.2019  

E-mailové adresy pro zasílání VFK
Platnost od: 10.09.2014  

E-mailové adresy pro zasílání podkladů pro GP
Platnost od: 16.11.2011  

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.