Katastrální úřad pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem

Úřední hodiny

Podatelna, poskytování údajů z KN
pondělí:08:00 - 17:00
úterý:08:00 - 14:00
středa:08:00 - 17:00
čtvrtek:08:00 - 14:00
pátek:08:00 - 12:00

Kontaktní údaje

Katastrální úřad pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem

Krčínova 797/2
Krásné Březno
40007 Ústí nad Labem

e-mail: kp.ustinl@cuzk.cz

Tel.: 475246500

ID datové schránky: pt3iex2

Ředitel: Bc. Pavlína Hanuschová

     Kde nás najdete

        

Zeměpisná šířka: 50°40'0.5''
Zeměpisná délka: 14°4'30.3''
Geoprohlížeč - kde nás najdete Odkaz se otvírá v novém okně

     Bezbariérový přístup

Bezbariérový přístup do budovy je umožněn vchodem z ulice Krčínova, ve směru od parku. Podatelna se nachází v přízemí budovy a je bezbariérově přístupná.

Nejčastěji hledané informace:

Novinky na úřední desce:

Aktuality pracoviště

07.06.2024
Nabídka volného místa - Odborný / vrchní referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj

12.01.2024
Vážením klienti,

oznamujeme Vám, že v roce 2024 budou postupně probíhat revize katastru nemovitostí v katastrálních územích (dále jen „k.ú.“) Leština u Malého Března (intravilán), Lhota pod Pannou (intravilán), Malé Březno nad Labem (celé k.ú.), Povrly (celé k.ú.), Suletice (intravilán), Vitín u Malého Března (celé k.ú.), Vyklice (celé k.ú.) a Zalužany u Vyklic (celé k.ú.). Při revizi údajů katastru katastrální úřad reviduje soulad údajů katastru se skutečným stavem v terénu, zejména pak zápisy staveb, druhu a způsobu využití pozemků, kdy výsledkem by mělo být dosažení co nejlepšího souladu.
V rámci obnovy katastrálního operátu novým mapováním bude za účasti vlastníků v roce 2024 probíhat zjišťování průběhu hranic a revize v k.ú. Knínice u Libouchce.
V roce 2024 bude dokončena obnova katastrálního operátu novým mapováním v k.ú. Stebno u Dubic, Liboňov a Roudníky.
A dále bude v roce 2024 dokončena obnova operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav v k.ú.Tašov.

02.03.2022
Vážením klienti,
oznamujeme Vám, že v roce 2022 budou postupně probíhat revize katastru nemovitostí v katastrálních územích (dále jen „k.ú.“) Telnice (extravilán), Varvažov u Telnice (extravilán), Horní Zálezly (intravilán), Pohoří u Malečova (intravilán), Proboštov u Tašova (intravilán), Řetouň (intravilán) a Neštědice. Při revizi údajů katastru katastrální úřad reviduje soulad údajů katastru se skutečným stavem v terénu, zejména pak zápisy staveb, druhu a způsobu využití pozemků, kdy výsledkem by mělo být dosažení co nejlepšího souladu.
V rámci obnovy katastrálního operátu novým mapováním bude za účasti vlastníků probíhat zjišťování průběhu hranic a revize údajů katastru v k.ú. Telnice (intravilán - mimo Zadní Telnici a Adolfov) a Varvažov u Telnice (intravilán).
V roce 2022 bude dokončena obnova katastrálního operátu novým mapováním v k.ú. Chvalov, Podlešín u Stebna a obnova operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav v k.ú. Chvalov, Podlešín u Stebna, Stebno u Dubic.

09.04.2021
S účinností od 12.4.2021 je provedena změna Úředních hodin na Katastrálním pracovišti Ústí nad Labem Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj.
Úřední hodiny jsou nově pro všechny agendy:
Pondělí, Středa : 8:00 - 17:00
Úterý, Čtvrtek    : 8:00 - 14:00
Pátek                  : 8:00 - 12:00


Aktuality úřadu

25.04.2024
Oznámení o zrušení kolkových známek – stát ukončil výrobu a prodej kolkových známek. Dosud nevyužité kolky lze k úhradě poplatku použít pouze do 31.12.2024. Informacni-letak-MF.pdf

Aktuality resortu

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.