Informační systém katastru nemovitostí České republiky

Dálkový přístup do katastru nemovitostí

Přístup pro registrované uživatele
Aplikace poskytuje výpis z KN,, informace o nemovitostech, zobrazení map, zjednodušený přístup do KN, ...
Správa uživatelů účtu
Umožňuje správu uživatelských účtů, změnu hesla apod.
Informace k založení zákaznického účtu Dálkového přístupu (DP) pro přihlášení k Nahlížení do KN
 
O zřízení zákaznického účtu do DP lze požádat podáním žádosti o běžný platící přístup do DP , pokud již takový účet nebyl uživateli zřízen. Zřízení a vedení účtu DP je zdarma. V případě, že bude účet využívaný pouze pro přihlášení k aplikaci Nahlížení do KN , nebude uživateli fakturována žádná částka. Poskytování informací prostřednictvím aplikace Nahlížení do KN bylo doposud zdarma a bude tomu tak i nadále. Pro zajištění nové funkcionality bude pouze nově vyžadováno přihlášení uživatelů , a to prostřednictvím NIA nebo přes účet k DP. 
 

Zajištění přístupu k Nahlížení do KN  pro další uživatele u již existujících účtů do DP

Pokud uživatel (právnická / fyzická osoba) již zákaznickým účtem do DP disponuje a chce svým zaměstnancům pro výkon pracovní činnosti zpřístupnit Nahlížení do KN prostřednictvím tohoto zákaznického účtu, může pro své zaměstnance - po přihlášení do Správy uživatelů účtu - založit jednotlivé uživatele (podúčty). Postup, jak uživatele založit, je popsán v nápovědě pro DP  v kapitole „Aplikace Správa Uživatelů DP“ - “Přidat uživatele”.
U takto zřízených uživatelů je možné přidělit práva pouze pro přihlášení do aplikace Nahlížení do KN 
. Ve správě zákaznického účtu je nutné u existujícího nebo nově zřízeného uživatele vybrat oprávnění účtu: „Aplikace Nahlížení do KN“. 
Uživatel bude mít právo přihlášení  pro práci s aplikací Nahlížení do KN a bude moci spravovat svůj uživatelský účet (tj. měnit kontakty pro obnovu hesla a metodu obnovy) v aplikaci Správa uživatelů účtu 


Další možností přihlášení uživatelů do Nahlížení do KN je využití osobní elektronické identity 
jednotlivých uživatelů.

Aktuálnost dat

Údaje KN poskytované prostřednictvím dálkového přístupu jsou aktualizovány přenosem dat mezi interní centrální databází ISKN a databází Dálkového přístupu (DP). Doba nutná k uskutečnění toho přenosu je proměnlivá podle okamžitého zatížení těchto databází a rozsahu prováděných změn. Pohybuje se obvykle v desítkách minut, ale může dosáhnout i několika hodin. Čas platnosti údajů, uvedený na výstupu z DP, je datum posledního uskutečněného uceleného přenosu.
 

Novinky a provozní informace

04.06.2021
Přerušení provozu DP a WSDP ve čtvrtek 10.6.2021 od 18:00 do cca 20:00.
 
01.06.2021
WSDP na zkoušku
 
21.05.2021
Přerušení provozu Sbírky listin ve čtvrtek 27.5.2021 od 16:30 do cca 18:30
 
19.05.2021
Nedostupnost WSDP na zkoušku od pondělí 24.5.2021 do pátku 28.5.202110 do 11 hodin