Volná místa

Pracovní pozice Úřad Platnost
(od - do)
Termín nástupu
Odborný rada – metodik katastru nemovitostí v Oddělení metodiky a kontroly
(PDF)
Katastrální úřad pro Středočeský kraj   19.06.2018
02.07.2018
01.09.2018
dle dohody
Odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem
(PDF)
Katastrální úřad pro Středočeský kraj
- Katastrální pracoviště Mladá Boleslav
13.06.2018
09.07.2018
01.08.2018
odborný referent oddělení aktualizace katastru nemovitostí
(PDF)
Katastrální úřad pro Středočeský kraj
- Katastrální pracoviště Mladá Boleslav
12.06.2018
25.06.2018
01.08.2018
Vrchní referent/rada oddělení aktualizace katastru nemovitostí
(PDF)
Katastrální úřad pro Středočeský kraj
- Katastrální pracoviště Mladá Boleslav
12.06.2018
09.07.2018
01.08.2018
dle dohody
Rada/odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem
(PDF)
Katastrální úřad pro Středočeský kraj
- Katastrální pracoviště Kladno
05.06.2018
12.07.2018
01.08.2018
dle dohody
Vrchní referent/rada oddělení aktualizace a dokumentace katastru nemovitostí
(PDF)
Katastrální úřad pro Středočeský kraj
- Katastrální pracoviště Nymburk
01.06.2018
20.06.2018
01.07.2018
dle dohody
odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem
(PDF)
Katastrální úřad pro Středočeský kraj
- Katastrální pracoviště Beroun
14.06.2018
29.06.2018
09.07.2018
dle dohody
rada/odborný rada v oddělení právních vztahů k nemovitostem
(PDF)
Katastrální úřad pro Středočeský kraj
- Katastrální pracoviště Rakovník
15.05.2018
20.07.2018
01.08.2018
dle dohody

Aktuality

19.06.2018
V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Odborný rada – metodik katastru nemovitostí v Oddělení metodiky a kontroly"

01.06.2018
V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vrchní referent/rada oddělení aktualizace a dokumentace katastru nemovitostí Katastrálního pracoviště Nymburk"

27.06.2017
Byly vloženy prezentace z odborného semináře k novele katastrální vyhlášky v oblasti tvorby geometrických plánů. Součástí záložky je i vzor vyrozumění vlastníka o označení bodu na hranici pozemku podle § 81 odst. 3 novely katastrální vyhlášky. Odkaz "zde.

28.04.2015
Vážení návštěvníci katastrálního úřadu, počínaje květnem letošního roku rozšiřujeme službu podávání informací z katastru nemovitostí na KP Praha-východ a KP Praha-západ i na pátky v době od 8:00 do 13:00 hodin. Informace Vám poskytneme na obvyklém místě v hale budovy v prvním patře. Věříme, že rozšíření služeb přivítáte.

18.03.2015
V sekci „Úřední deska\Vybrané informace pro zeměměřiče“ je vystavena "Žádost o uzavření smlouvy o inkasu za účelem platby správního poplatku za přijetí žádosti o potvrzení geometrického plánu".