Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Podání v elektronické podobě kp.cbudejovice@cuzk.cz elektronická adresa podatelny
Podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technických nosičích dat Hlavní budova, Klientské centrum - podatelna
Ústní podání Hlavní budova - kanc. 2.05

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. David Sedláček2.07386713293
david.sedlacek@cuzk.czředitel KP

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.