Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-1300/2020-306 Vyrozumění o provedení vkladu Merta
Platnost od: 02.06.2020 Platnost do: 18.06.2020

Veřejná vyhláška V-851/2020-306 Vyrozumění o provedení vkladu Dvorakovskyi
Platnost od: 28.05.2020 Platnost do: 12.06.2020

Oznámení o zahájení revize RO-8/2020-306 k.ú. Výrov u Husince
Platnost od: 23.03.2020 Platnost do: 31.12.2022

Oznámení o zahájení revize RO-7/2020-306 k.ú. Těšovice u Prachatic
Platnost od: 23.03.2020 Platnost do: 31.12.2022

Oznámení o zahájení revize RO-6/2020-306 k.ú. Staré Prachatice
Platnost od: 23.03.2020 Platnost do: 31.12.2022

Oznámení o zahájení revize RO-5/2020-306 k.ú. Rohanov u Prachatic
Platnost od: 23.03.2020 Platnost do: 31.12.2021

Oznámení o zahájení revize RO-4/2020-306 k.ú. Ovesné
Platnost od: 23.03.2020 Platnost do: 31.12.2021

Oznámení o zahájení revize RO-3/2020-306 k.ú. Leptač
Platnost od: 23.03.2020 Platnost do: 31.12.2021

Oznámení o zahájení revize RO-2/2020-306 k.ú. Lažíšťko
Platnost od: 23.03.2020 Platnost do: 31.12.2021

Oznámení o zahájení revize RO-1/2020-306 k.ú. Běleč u Těšovic
Platnost od: 23.03.2020 Platnost do: 31.12.2022

Oznámení o zahájení revize RO-12/2019-306 k.ú. Zbytiny
Platnost od: 04.06.2019 Platnost do: 31.12.2021

Oznámení o zahájení revize RO-11/2019-306 k.ú. Sviňovice
Platnost od: 04.06.2019 Platnost do: 31.12.2021

Oznámení o zahájení revize RO-10/2019-306 k.ú. Spálenec
Platnost od: 04.06.2019 Platnost do: 31.12.2021

Oznámení o zahájení revize RO-9/2019-306 k.ú. Skříněřov
Platnost od: 04.06.2019 Platnost do: 31.12.2021

Oznámení o zahájení revize RO-8/2019-306 k.ú. Křišťanov
Platnost od: 04.06.2019 Platnost do: 31.12.2021

Oznámení o zahájení revize RO-7/2019-306 k.ú. Koryto
Platnost od: 04.06.2019 Platnost do: 31.12.2021

Oznámení o zahájení revize RO-4/2019-306 k.ú. Zvěřetice
Platnost od: 28.01.2019 Platnost do: 31.12.2020

Oznámení o zahájení revize RO-2/2019-306 k.ú. Olšovicee
Platnost od: 28.01.2019 Platnost do: 31.12.2020

Oznámení o zahájení revize RO-3/2019-306 k.ú. Lužice u Netolic
Platnost od: 28.01.2019 Platnost do: 31.12.2020

Oznámení o zahájení revize RO-1/2019-306 k.ú. Krtely
Platnost od: 28.01.2019 Platnost do: 31.12.2020

Oznámení o zahájení revize RO-6/2019-306 k.ú. Cudrovice
Platnost od: 28.01.2019 Platnost do: 31.12.2020

Oznámení o zahájení revize RO-5/2019-306 k.ú. Babice u Netolic
Platnost od: 28.01.2019 Platnost do: 31.12.2020

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Vyhlaseni platnosti obnoveného katastrálního operátu PUP-11-2012-306 k.ú.Mojkov.pdf
   

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu, k. ú. Dvorec u Dubu.pdf
   

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu, k. ú. Dvorec u Dubu.pdf
   

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Formulář – žádost o uzavření smlouvy o inkasu
Platnost od: 08.04.2019  

Oznámení ÚOZI o možnosti hradit SP za žádost o potvrzení GP inkasem
Platnost od: 20.02.2015  

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

15.05.2020
Oznámení o provozu katastrálních pracovišť:
Na všech katastrálních pracovištích v územní působnosti Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj skončilo omezení úředních hodin.
Dovolujeme si upozornit, že podání lze uskutečnit i prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde: https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Zapisy-do-KN/Informace-o-elektronickem-podani.aspx.
Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/, jejímž prostřednictvím je možné získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.
Neodkladná jiná ústní jednání je možno realizovat pouze po předchozí telefonické domluvě výhradně v úředních hodinách.
Dále upozorňujeme, že i nadále platí zákaz pohybu klientů mimo prostory klientských center a i nadále je nutno dodržovat bezpečnostní opatření stanovená usnesením vlády ČR (zakrytí dýchacích cest rouškou, dodržování stanovených odstupů).
 

Aktuality resortu

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.