Služební předpisy úřadu

  • Služební předpis 19/2020, kterým se stanoví další požadavky pro služební místa - č.j. KU-4722/2020-700-02001
     (PDF) ,  (DOCX)