Služební předpisy úřadu

  • Služební předpis 1/2022, kterým se stanoví další požadavky pro služební místa - č.j. KÚ-2996/2022-700-02001
     (PDF) ,  (DOCX)