Služební předpisy úřadu

  • Služební předpis 1/2024, kterým se stanoví další požadavky pro služební místa představených - č.j. KÚ-1568/2024-700-02001
     (PDF) ,  (DOCX)
  • Údaje o složkách platu - č.j. 00621/2023-700-02010
     (PDF)