Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vrchní referent/rada v oddělení právních vztahů k nemovitostem na Katastrálním pracovišti Hodonín
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Katastrální pracoviště Hodonín)
Platnost od: 18.01.2021 Platnost do: 29.01.2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent/vrchní referent v oddělení dokumentace KN na Katastrálním pracovišti Brno - město
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Katastrální pracoviště Brno-město)
Platnost od: 18.01.2021 Platnost do: 02.02.2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/odborný rada-vedoucí právního oddělení č.1 na Katastrálním pracovišti Brno - město
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Katastrální pracoviště Brno-město)
Platnost od: 15.01.2021 Platnost do: 28.01.2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/odborný rada v oddělení právním č.1 na Katastrálním pracovišti Brno - město
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Katastrální pracoviště Brno-město)
Platnost od: 15.01.2021 Platnost do: 28.01.2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/odborný rada v oddělení právním na Katastrálním pracovišti Brno - venkov
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Katastrální pracoviště Brno-venkov)
Platnost od: 15.01.2021 Platnost do: 28.01.2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - odborný referent v oddělení obnovy katastrálního operátu č. 3 na Technické sekci
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj technická sekce)
Platnost od: 12.01.2021 Platnost do: 25.01.2021

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Seznam katastrálních pracovišť, jejich názvy, sídla a územní obvody obcí, ve kterých vykonávají působnost Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj
   

Aktuality úřadu

30.10.2020
Z důvodu vyhlášených krizových opatření se od 2.11.2020 omezují úřední hodiny katastrálních pracovišť Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj na pondělí od 8:00 do 13:00
a středu od 12:00 do 17:00

(s výjimkou Katastrálního pracoviště Brno-město - pondělí a středa
od 8:00 do 17:00

a Katastrálního pracoviště Hustopeče na pondělí a středu od 8:00 do 13:00)

02.03.2020
Plánovaná revize údajů KN na období 2020

02.03.2020
Plánovaná obnova operátu novým mapováním na období 2020

Aktuality resortu

18.01.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2021) je k dispozici ke stažení.

18.01.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu

04.01.2021
S ohledem na vývoj pandemické situace v ČR Vás prosíme, abyste katastrální pracoviště navštěvovali jen v nejnutnějších případech a dali přednost zaslání podání elektronicky nebo poštou. Výpis z katastru v elektronické podobě je možno získat v e-shopu Nahlížení do katastru. V souladu s krizovým opatřením vlády ČR (naposledy usnesení vlády č. 1379 ze dne 23. prosince 2020) mají všechny katastrální úřady úřední dny pouze v pondělí a ve středu, před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.