Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/odborný rada v oddělení právním č.1 na Katastrálním pracovišti Brno - město
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Katastrální pracoviště Brno-město)
Platnost od: 02.12.2021 Platnost do: 17.12.2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem na Katastrálním pracovišti Hustopeče
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Katastrální pracoviště Hustopeče)
Platnost od: 02.12.2021 Platnost do: 17.12.2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/odborný rada v oddělení právních vztahů k nemovitostem na Katastrálním pracovišti Hustopeče
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Katastrální pracoviště Hustopeče)
Platnost od: 01.12.2021 Platnost do: 16.12.2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/odborný rada v oddělení aktualizace KN č.2 na Katastrálním pracovišti Znojmo
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Katastrální pracoviště Znojmo)
Platnost od: 01.12.2021 Platnost do: 16.12.2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent v oddělení dokumentace KN na Katastrálním pracovišti Břeclav
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj)
Platnost od: 30.11.2021 Platnost do: 15.12.2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vrchní referent/rada v oddělení aktualizace KN na Katastrálním pracovišti Vyškov
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Katastrální pracoviště Vyškov)
Platnost od: 30.11.2021 Platnost do: 15.12.2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/odborný rada v oddělení právním č.1 na Katastrálním pracovišti Brno - město
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Katastrální pracoviště Brno-město)
Platnost od: 25.11.2021 Platnost do: 07.12.2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent/vrchní referent v oddělení obnovy katastrálního operátu č.3 na Technické sekci
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj technická sekce)
Platnost od: 25.11.2021 Platnost do: 07.12.2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/odborný rada v oddělení právním č.1 na Katastrálním pracovišti Brno - město
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Katastrální pracoviště Brno-město)
Platnost od: 22.11.2021 Platnost do: 03.12.2021

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Seznam katastrálních pracovišť, jejich názvy, sídla a územní obvody obcí, ve kterých vykonávají působnost Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj
   

Aktuality úřadu

01.11.2021
Oznamujeme vám, že v souladu s pravidly pro vedení spisové služby katastrálních úřadů budou ke dni 1. ledna 2022 zrušeny emailové distribuční skupiny pro součinnost katastrálních pracovišť při vyhotovování geometrických plánů (obvykle ve tvaru: vfk.[KP]@cuzk.cz). Pokud nežádáte o součinnost při poskytování podkladů prostřednictvím WSGP, je třeba nadále podání týkající se součinnosti při vyhotovování geometrických plánů zasílat na adresu elektronické podatelny příslušného katastrálního pracoviště.

27.04.2021
Plánovaná obnova operátu novým mapováním na období 2021

27.04.2021
Plánovaná revize údajů KN na období 2021

Aktuality resortu

15.11.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2021) je k dispozici ke stažení.

12.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Vrchní inspektor/inspektorka.

11.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.