Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.blansko@cuzk.cz
vkladová podání místnost č. 112 - přepážka č. 5
všechna ostatní podání místnost č. 103

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Bc. Aleš Březina206516499062
ales.brezina@cuzk.czředitel KP
Hana Gruberová208516499066
hana.gruberova@cuzk.czpodatelna, výpravna
Drahomíra Králíčková115516499065
drahomira.kralickova@cuzk.czpodatelna
RNDr. Marie Rittrová211516499063
marie.rittrova@cuzk.czinformatik KP, podatelna, výpravna
Ing. Petr Švásta303516499086
petr.svasta@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace, digitalizace SGI

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

18.01.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2022) je k dispozici ke stažení.

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů