Kontakty

Typ Telefon
ústředna 542521111

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Malec Martin Ing. CV262542521300
Martin.Malec@cuzk.czŘeditel KP Brno-město
Válková Beata JUDr. 268542521355
Beata.Valkova@cuzk.czVedoucí právního oddělení č. 1
Dohnalová Alena Bc. 268542521359
Alena.Dohnalova@cuzk.czVedoucí právního oddělení č. 2
Tenorová Terezie Ing. 162542521340
Terezie.Tenorova@cuzk.czVedoucí oddělení aktualizace PI KN
Konvalina Vladimír Ing. Bc. 148542521372
Vladimir.Konvalina@cuzk.czVedoucí oddělení aktualizace GI KN
Tomášková Lenka Ing. 161542521366
Lenka.Tomaskova@cuzk.czVedoucí oddělení dokumentace KN

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

25.04.2024
Oznámení o zrušení kolkových známek – stát ukončil výrobu a prodej kolkových známek. Dosud nevyužité kolky lze k úhradě poplatku použít pouze do 31.12.2024.Informacni-letak-MF.pdf 

23.01.2014
Dotazník k úrovni poskytovaných služeb

Aktuality resortu

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.